RANKRAŠČIŲ IR SPECIALIŲJŲ KOLEKCIJŲ SEKTORIUS

K. Donelaičio g. 52–107
Tel.: (8 37) 327862, 1343 (vidaus)
Vedėja dr. Laima Bucevičiūtė
 

 
Pagrindinis sektoriaus uždavinys – kaupti su Universitetu, jo istorija susijusį  rankraštinį palikimą, asmeninius archyvus ir kitus dokumentus, o taip pat Lietuvos meno, literatūros, kultūros, istorijos, visuomenės veikėjų rankraštinį paveldą, siekiant išsaugoti ir paskleisti informaciją  Universiteto bendruomenei, tyrinėtojams, visiems besidomintiems.
Sektoriaus veikla:
  • komplektuoja (Universiteto  mokslininkų asmeniniai archyvai, su Universitetu susijusi rankraštinė ir kita medžiaga; Universiteto profilį atitinkantis rankraštinis ir kitas palikimas);
  • kataloguoja (rengia bibliografinius aprašus, sistemina ir dalykina);
  • organizuoja dokumentų fondus ir jų apsaugą;
  • aptarnauja skaitytojus ir juos konsultuoja;
  • vykdo mokslo tiriamąjį darbą;
  • populiarina saugomus paveldo dokumentus;
  • dalyvauja dokumentiniam paveldui skirtuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei programose;
  • kuria fondo skaitmeninimo koncepciją.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt