Paroda "Diplomatai Lozoraičiai: „Kol plaka lietuvių širdys, Lietuva bus“

 
Kviečiame aplankyti parodą Diplomatai Lozoraičiai: „Kol plaka lietuvių širdys, Lietuva bus“
 
        Šie ir sekantys, 2014-ieji metai yra paženklinti diplomatų Lozoraičių sukaktimis. Lietuvos užsienio reikalų ministro, šalies okupacijos metais Lietuvos diplomatijos šefo pareigas ėjusio Stasio Lozoraičio (1898-1983) ir jo sūnaus, atkurtos Lietuvos Respublikos ambasadoriaus, Vilties prezidento ir Vytauto Didžiojo universiteto Garbės Daktaro Stasio Lozoraičio (jaunesniojo; 1924-1994) gimimo ir mirties metinių bei LR ambasadoriaus Kazio Lozoraičio (1929-2007) 85 metų sukakties proga yra pristatomi leidiniai iš šių diplomatų asmeninės bibliotekos.
       Didžioji, daugiau nei 23 000 vienetų apimties, Lozoraičių bibliotekos dalis iš Italijos, iš Romos, kur ilgus metus gyveno diplomatai, buvo perkelta į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Ir tik kukli jos dalis (apie tūkstantis leidinių) 2012 metais pateko į Vytauto Didžiojo universitetą, į S. ir S. Lozoraičių muziejų. Ir šias knygas, nepakeičiamas aristokratiškame namų interjere, rinko ir saugojo kelios šeimos kartos. Yra žinoma, kad ne vienas Romoje studijavęs lietuvių studentas skolinosi iš Lozoraičių šeimos vieną ar kitą knygą savo studijoms. O būta ir tokių atvejų, kad po pokalbio su buvusiu ministru S. Lozoraičiu apie knygas, jaunuolis apsispręsdavo savo tolimesnį gyvenimo kelią susieti tik su knyga, pasirinkti bibliografo kelią.
          Universitete saugomų Lozoraičių bibliotekos leidinių sąrašą sudaro lietuviškos spaudos retenybės, prancūzų, anglų, vokiečių, lenkų, italų kalbomis išleista gausi Vakarų Europos bei rusų literatūros klasika, taip pat naujausi bestseleriniai romanai, meno albumai, žinynai. Senieji lietuviški leidiniai paženklinti antspaudais bei žymių Lietuvos veikėjų autografais ar dedikacijomis. Ne vienas leidinys, kaip nuosavybė, paženklintas vieno iš diplomatų parašu.
         Visi Lozoraičių šeimos leidiniai, esantys S. ir S. Lozoraičių muziejuje, yra nurodyti universiteto bibliotekos kataloge, prieinami skaitytojui.
 
                                                                                                                 dr. Asta Petraitytė-Briedienė
                                                                                                      S. ir S. Lozoraičių muziejaus vedėja
 
Parodą rengė S. ir S. Lozoraičių muziejaus vedėja dr. Asta Petraitytė-Briedienė ir VDU bibliotekos darbuotojai. Paroda eksponuojama prie V. Biržiškos skaityklos (K. Donelaičio g. 52, II a.) iki 2014 m. vasario mėn.
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt