Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojų mokslo publikacijų registravimo tvarka

1.    Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 295,  Vytauto Didžiojo     universiteto (VDU) darbuotojai ir studentai, kurių publikacijos buvo skelbtos dokumentinės informacijos šaltiniuose, turi pateikti jas registravimui VDU  mokslo publikacijų kataloge (http://vdu.library.lt).
 
2.     Autorius/jo įgaliotas asmuo einamųjų metų publikacijas ar jų kopijas pristato į biblioteką (K. Donelaičio g. 52–220; atsakingas darbuotojas - Daiva Jocienė, miesto tel. (8 37) 327864, vietinis tel. 1348). Taip pat registruojamos ir ankstesnių metų publikacijos.
 
3.   Universiteto leidyklos knygos, žurnalai, konferencijų pranešimų medžiaga ir kt. publikacijos į Mokslo publikacijų katalogą  įrašomi, kai leidykla juos pateikia bibliotekai.
 
4.    Lietuvos studijų ir mokslo elektroninių dokumentų talpyklose (Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, eLABa) sukaupti Universiteto mokslininkų visateksčiai dokumentai sykiu aprašomi ir Mokslo publikacijų kataloge.
 
5.    Lietuvos ir pasaulio leidyklose išleistos Universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos ir aprašomos, pateikiant jų originalą (knygą, periodinį leidinį, konferencijos medžiagą, kuriuose yra straipsniai, pranešimai ir pan.) arba kopiją.
 
6.     Pateikiant kopiją, pristatoma:
- knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijos, kuriose matytųsi informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybiniai duomenys ir kita svarbi informacija apie leidinį.
- knygos daliai – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijos, kuriose matytųsi informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie leidinį.
-  straipsniui – žurnalo ar konferencijos pranešimų medžiagos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei viso straipsnio kopijos, kuriose matytųsi informacija apie intelektinę atsakomybę, ISSN/ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie straipsnį ir leidinį.
 
7.      Publikacijų autoriams, pateikiant publikacijas, būtina papildomai nurodyti:
- mokslo kryptį;
- publikacijos rūšį;
- publikaciją referuojančias DB (jei jos žinomos);
- reikšminius žodžius (raktažodžius) lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra prie publikacijos).
 
8.      Publikacijų originalai ar jų kopijos saugomos bibliotekoje ir prieinamos autoriams bei vartotojams skaityklose.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt