Mokslo kryptys. LR ŠMM mokslo sričių, krypčių klasifikatorius

H 000 HUMANITARINIAI MOKSLAI
 • 01H  Filosofija
 • 02H  Teologija
 • 03H  Menotyra
 • 04H  Filologija
 • 05H  Istorija
 • 07H  Etnologija
S 000  SOCIALINIAI MOKSLAI
 • 01S  Teisė
 • 02S  Politikos mokslai
 • 03S  Vadyba
 • 04S  Ekonomika
 • 05S  Sociologija
 • 06S  Psichologija
 • 07S  Edukologija
 • 08S Komunikacija ir informacija
P 000  FIZINIAI MOKSLAI
 • 01P  Matematika
 • 02P  Fizika
 • 03P  Chemija
 • 04P  Biochemija
 • 05P  Geologija
 • 06P  Fizinė geografija
 • 07P  Paleontologija
 • 08P  Astronomija
 • 09P  Informatika
 
A 000 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
 • 01A Agronomija
 • 02A Veterinarija
 • 03A Zootechnika
 • 04A Miškotyra
B 000  BIOMEDICINOS MOKSLAI
 • 01B  Biologija
 • 02B  Biofizika
 • 03B  Ekologija ir aplinkotyra
 • 04B  Botanika
 • 05B  Zoologija
 • 06B  Medicina
 • 07B  Odontologija
 • 08B  Farmacija
 • 09B  Visuomenės sveikata
 • 10B  Slauga
T 000  TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
 • 01T  Elektros ir elektronikos inžinerija
 • 02T  Statybos inžinerija
 • 03T  Transporto inžinerija
 • 04T  Aplinkos inžinerija
 • 05T  Chemijos inžinerija
 • 06T  Energetika ir termoinžinerija
 • 07T  Informatikos inžinerija
 • 08T  Medžiagų inžinerija
 • 09T  Mechanikos inžinerija
 • 10T  Matavimų inžinerija

      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 23
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt