VDU mokslo žurnalai

        
International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach =
 
Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Socialinių mokslų fakultetas.
Bendrosios psichologijos katedra.
Teorinės psichologijos katedra.
Psichologijos klinika
 
Department of Counseling and School
Psychology. University of Nebraska at
Kearney
 
 
Leidžiamas nuo:
2008
 
Periodiškumas: 
2 kartus per metus 
 
ISSN:
1941–7233
 
Redakcijos kontaktai:
Bendrosios psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 52-315
44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 824
Faksas: (8 37) 327 824
El. paštas: bpk@smf.vdu.lt
 
Department of Counseling and School Psychology
University of Nebraska at Kearney
College of Education Building, Rm B-148
Kearney, NE 68849
Tel: (308) 865 8508 (office)
Fax: (308) 865 8097
Redakcinė kolegija
 
Vyriausieji redaktoriai:
 • Auksė Endriulaitienė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Max McFarland – University of Nebraska at Kearney, JAV
Redaktoriai:
 • Loreta Gustainienė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Teara Archwamety – University of Nebraska at Kearney, JAV
Nariai:
 • Loreta Bukšnytė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • James Fleming – Black Hills State University, JAV
 • Antanas Goštautas – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Vytautas Gudonis – Šiaulių universitetas, Lietuva
 • Anna Harpster – Texas Tech University-Health Sciences Center, JAV
 • Roy Kern – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Rosita Lekavičienė – Kauno technologijos universitetas, Lietuva
 • Vaclovas Martišius – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Jane E. Myers – University of North Carolina at Greensboro, JAV
 • Andrejs Ozolins – Växjö University, Švedija
 • Lee Pearce – Black Hills State University, JAV
 • Aistė Pranckevičienė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Kęstutis Pukelis – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Jolanta Reingardė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Robin Sobansky – University of Nebraska at Kearney, JAV
 • Fernando Sousa – Institute of Higher Education Dom Afonso III, Portugalija
 • Tomas J. Sweeney – College of Education at Ohio University in Athens, JAV
 • Laura Šeibokaitė – Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Kamonwan Tangdhanakanond – Chulalongkorn University, Tailandas
 • Rita Žukauskienė – Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
 
 
Apie leidinį
      
Žurnale siekiama nagrinėti žmogaus psichikos reiškinius ir elgesį, laikantis požiūrio, kad psichika ir elgesys atsiranda, vystosi ir funkcionuoja dėl biologinių, psichologinių priežasčių ir sąveikos su socialine aplinka. Holistinis požiūris į psichikos reiškinius ir žmogaus elgesį akcentuoja mokslų integracijos būtinybę. Todėl prioritetinėmis žurnalo temomis laikome tas, kurios psichologinius klausimus nagrinėja platesniame kontekste, psichikos reiškinius ir elgesį aiškina atsižvelgiant į tiriamų reiškinių biologinius, psichologinius ir socialinius aspektus.
Žurnalas siekia skirtingų sričių ir krypčių mokslininkų bendradarbiavimo vystant psichologijos mokslą, plečiant mokslo pritaikymo praktikoje galimybes, ieškant įvairiapusio asmens ir visuomenės problemų sprendimo greitai besikeičiančiame socialinio gyvenimo kontekste.
Žurnalas teikia pirmenybę mokslinių originalių straipsnių publikavimui. Autoriai kviečiami pateikti empirinius bei teorinius straipsnius, kurie papildo psichologijos mokslo žinias naujais biopsichosocialiniais aspektais, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia psichikos ir elgesio žinių supratimą, turi praktinės reikšmės profesinei psichologo veiklai. Esame atviri tiek lauko, tiek laboratorinių tyrimų pristatymui, kur duomenys yra analizuojami tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai, tiek sudėtinga, tiek paprasta statistine analize.
Viliamės, kad žurnalas skatins Lietuvos ir pasaulio mokslinių ir akademinių bendruomenių diskusijas, leis skaitytojams analizuoti, vertinti ir plėtoti savo požiūrį į tarpdisciplinines bei atskiras psichologijos mokslo problemas.
 
 
Informacija autoriams
 
Publikavimui pateikiami straipsniai turi būti originalūs, anksčiau nespausdinti ir neįteikti spausdinti kitiems leidėjams. Tai autoriai savo parašais patvirtina atskiru raštu. Leidybos teisės priklauso leidėjui. Publikacijos gali būti teikiamos lietuvių arba anglų kalbomis.
Išsamios nuorodos publikacijoms rengti yra pateikiamos prisegtame dokumente (pdf).
Straipsnių rankraščiai pateikiami užpildant elektroninę straipsnio pateikimo formą.
Redakcijai taip pat pateikiamos trys spausdintos straipsnio rankraščio kopijos. Spausdinta ir elektroninė straipsnio versijos turi sutapti. Spausdintas rankraščio kopijas prašome pristatyti arba paštu atsiųsti adresu:
 
Bendrosios psichologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Žurnalas „Tarptautinis psichologijos žurnalas: Biopsichosocialinis požiūris”
K. Donelaičio g. 52-315
Kaunas LT-44244, Lietuva
Tel. / faks. (8 37) 327824
 
arba 
 
Department of Counseling and School Psychology
University of Nebraska at Kearney
College of Education Building, Rm B-148
Kearney, NE 68849
Tel: (3 08) 865-8508
Fax: (3 08) 865-8097
 
Mokslinės publikacijos recenzuojamos. Straipsnių recenzavimas atliekamas aklu principu. Gavus rankraštį, jam skiriami du recenzentai. Neatitinkantys reikalavimų rankraščiai negrąžinami, redakcija apie neigiamą sprendimą autorius informuoja elektroniniu paštu.
 
 
Duomenų bazės
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt