VDU mokslo žurnalai

 
Teatrologiniai eskizai
 
 
Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas.
Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
 
Leidžiamas nuo:
2000
 
Periodiškumas:
Įvairaus dažnumo
 
ISBN:
9986501482 (klaidingas) [T. 1]
998650192X  [T.] 2
 
ISSN:
1822–6612 [T.] 3–
 
Redakcijos kontaktai:
 
Laisvės al. 53-514
44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 879

    

Redakcinė kolegija
 
Atsakingas redaktorius:
 • Dr. Martynas Petrikas
Pirmininkas:
 • Prof. PhD. Bronius Vaškelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Nariai:
 • Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Prof. habil. dr. Dobrochna Ratajczakowa (Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
 • Prof. Ph.D. Pirkko Koski (Helsinkio universitetas, Suomija)
 • Prof. dr. Jurgita Staniškytė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Doc. dr. Knut Ove Arntzen (Bergeno universitetas, Norvegija)
 • Doc. dr. Edgaras Klivis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Doc. dr. Rūta Mažeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Doc. dr. Anneli Saro (Tartu universitetas, Estija)
 • Dr. Guna Zeltina (Literatūros, folkloro ir meno institutas, Latvijos universitetas, Latvija)
 
Apie leidinį

 
Tęstinis recenzuojamas mokslo žurnalas „Teatrologiniai eskizai“ įsteigtas siekiant suteikti galimybę pradedantiesiems teatrologams viešinti savo mokslinius tyrimus akademinėje benduomenėje. „Teatrologiniai eskizai“ tęsia Vytauto Didžiojo universiteto teatrologijos tradicijas, pradėtas tarpukario Lietuvoje. Žurnalas leidžiamas nuo 2000 metų, išeina kartą per du metus, jame publikuojami Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedros jaunųjų mokslininkų ir dėstytojų mokslo darbai. Pagrindinis leidinio tikslas – pasitelkus šiuolaikines tyrimų metodologijas analizuoti estetinės, visuomeninės, politinės, institucines Lietuvos teatro bei jo formų kaitos tendencijas. Žurnalas taip pat skatina naujas Lietuvos teatro istorijos interpretacijas, tarpdalykinius ir tarpkultūrinius teatro reiškinių tyrimus. Leidinyje pateikiami naujausių Vakarų Europos ir JAV teatrologijos metodų taikymo Lietuvos teatro dabarties ir praeities reiškinių analizei pavyzdžiai.
 
Daugiau apie žurnalą VDU Menų fakulteto svetainėje.
 
 
Informacija autoriams

 
Žurnale skelbiami originalūs moksliniai straipsniai teatro teorijos ir istorijos temomis. Publikuoti teikiamuose straipsniuose turi būti įvardyta mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas ir ištirtumas, apibrėžtas tyrimų objektas, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, išdėstyti tyrimų rezultatai, pateiktos išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Santraukoje glaustai pateikiama problematika ir išvados anglų kalba.
Straipsnio tekstas pateikiamas tokia tvarka: autoriaus vardas, pavardė; straipsnio pavadinimas; įvadas; tyrimų rezultatai; išvados; nuorodos ir literatūros sąrašas; straipsnio santrauka.
Straipsnio apimtis – apie 1 autorinį lanką (40000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus); santraukos apimtis – nuo 0,5 iki 1 puslapio (1000–2000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti parengtas Microsoft Word (6.0/95, 97, 2000 ar 2002) arba Microsoft Office 2003 rašyklėmis ir surinktas Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilės tarpu. Tekstas maketuojamas A4 formato popieriaus lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1,5 cm.
Žurnalo redakcinei kolegijai pateikiamas vienas straipsnio ir visų jo priedų egzempliorius, parengtas kompiuteriu ir išspausdintas ant vienos A4 formato popieriaus lapo pusės ir elektroninis jo variantas.
Žurnale spausdinami straipsniai yra recenzuojami.
 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt