VDU mokslo žurnalai

   
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
 
                                  Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas.   
Socialinės gerovės institutas.
Socialinio darbo katedra
Leidžiamas nuo:
2008
 
Periodiškumas:
 
2 kartus per metus
ISSN:
2029–0470
 
Redakcijos kontaktai:
K. Donelaičio g. 52–408
44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 847
Faksas: (8 37) 327 846
El. paštas: sdpm@smf.vdu.lt

                      

 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyr. redaktorius:
 • Prof. dr.  Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universitetas
Redaktorė:
 • Doc. dr. Rasa Naujanienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Nariai:
 
Tarptautinė redaktorių kolegija
 • Prof. dr. Isabel Maria de Carvalho Baptista, Universidade Católica Portuguesa, Portugalija
 • Prof. dr. W. David Harrison, East Carolina University, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Prof. dr. Margareta Hydén, Linköpings University, Švedija
 • MSW Monica Kjųrstad, Oslo University, Norvegija
 • Prof. dr. Juha Perttula, University of Lapland, Suomija
 • Prof. dr. Katherine Tyson McCrea, Loyola University of Chicago, Jungtinės Amerikos Valstijos
Regioninė redaktorių kolegija
 • Doc. dr. Elvyra Acienė, Klaipėdos universitetas
 • Julija Eidukevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Dr. Darius Gerulaitis, Šiaulių universitetas
 • Doc. dr. Violeta Ivanauskienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Janina Kukauskienė, Lietuvos Caritas
 • Juozas Laurynas, Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionatas
 • Dr. Nijolė Liobikienė, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Doc. dr. Dalija Snieškienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija
 • Edmundas Vaitiekus, Utenos kolegija, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija
 • Dr. Laura Varžinskienė,  Vytauto Didžiojo universitetas
 • Prof. dr. Nijolė Večkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Referentė:
 • Dovilė Jankūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės gerovės institutas 
 
Apie leidinį

 
„Socialinis darbas. Patirtis ir metodai" – tai profesinei socialinio darbo bendruomenei skirtas leidinys. Leidinio tikslas – įvairių socialinio darbo metodų aprašymas, teorijos ir praktikos vienovės refleksija, gerosios socialinio darbo patirties analizė, tyrimų duomenimis grįstos rekomendacijos, socialinės politikos analizė ir pan.
 
Informacija autoriams

 
Reikalavimai straipsniams:
 • Etiniai. Laukiami straipsniai, kuriuose analizuojamas įgalinimas, problemų sprendimas, galimybės, proveržiai, kurie ne tik skirti problemoms atskleisti, sureikšminti. Priimami tik straipsniai, neturintys diskriminavimo požymių vienos ar kitos žmonių grupės atžvilgiu.
 • Kalbos taisyklingumo. Priimami tik taisyklinga lietuvių kalba parašyti straipsniai. Pageidautina, kad straipsnio kalbą būtų patikrinęs lietuvių kalbos redaktorius.
 • Aprobavimo ir kokybės. Straipsnį recenzuos mokslininkai ir praktikai. Straipsnio vertinimas remiasi keliais esminiais kriterijais: ar analizė aktuali socialinio darbo praktikai, ar pagrįsta, ar analizuojami problemų sprendimo būdai, metodai, ar straipsnio medžiaga originali ir autentiška, ar laikomasi etinių reikalavimų, ar vartojama tinkama profesinė kalba.
 • Techniniai. Straipsnių imtis – ne daugiau kaip 6 tūkst. žodžių, anotacijai skiriama nuo 50 žodžių, santraukai anglų kalba nuo 250 iki 300 žodžių.
 • Struktūros. Straipsnio struktūrą turi sudaryti anotacija, įvadas, analizė, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas (literatūros sąraše pateikiami tik tekste nurodyti šaltiniai), santrauka anglų kalba, duomenys apie autorių (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, adresas, telefonas, el. paštas).

 

Duomenų bazės
 
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt