VDU mokslo žurnalai

   
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos =
 
Vocational Education: Research and Reality
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas.
Profesinio rengimo studijų centras
 
Leidžiamas nuo:
1998
 
Periodiškumas:
 
2 kartus per metus, 20022003, 2005

Kasmetinis, 19982000, 2004

 
ISSN:
1392–6241
 
Redakcijos kontaktai:
K. Donelaičio g. 52-401
44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 826
Faksas: (8 37) 327 823
El. paštas: verr@smf.vdu.lt

                  

 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Nariai:
 • Bernhard Bonz  (Universität Stuttgart, Deutschland)
 • Wolfgang Compter (Universität Hohenheim, Deutschland)
 • Reinhard Czycholl  (Universität Oldenburg, Deutschland)
 • Jūrgen Van Buer (Humboldt-Universität Berlin, Deutschland)
 • Vincentas Dienys (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras,  Lietuva)
 • Rolf Dubs (Universität St. Gallen , Schweizerische)
 • Barbara Fegebank (Technische Universität Dresden, Deutschland)
 • Leonas Jovaiša (Vilniaus universitetas, Lietuva)
 • Tomas Jovaiša (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Lietuva)
 • Adolf Kell (Universität GH-Siegen, Deutschland)
 • Margarita Teresevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Vytolis Kučinskas (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
 • Ute Laur-Ernst (Das Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutschland)
 • Antonius Lipsmeier (Universität Karlsruhe, Deutschland)
 • Jean-Luc Patry (Universität Salzburg, Austria)
 • Kęstutis Pukelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Simon Shaw (Cambridge University, United Kingdom)
 • Gūnter Spreht (Universität Hamburg, Deutschland)
 • Vytautas Šernas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Ernst Uhe (Technische Universität Berlin, Deutschland)
 • Thomas J.Walker (Temple University, United States of America)
 
Apie leidinį

 
Profesiniam rengimui skirti žurnalai išeina beveik visose Vakarų Europos šalyse. Lietuvoje tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys. Spartėjanti mokslo ir veiklos pasaulio integracija yra svarbiausia priežastis, skatinanti mokslininkus ir politikus skirti vis didesnį dėmesį profesiniam rengimui, kurio paskirtis – atsakyti į sudėtingus šiuolaikinės visuomenės keliamus klausimus.
Šis žurnalas – tai Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro ilgamečio mokslinio bendradarbiavimo su daugelio Vakarų Europos šalių rezultatas. Todėl neatsitiktinai žurnalo redakcinę kolegiją sudaro tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių profesinio rengimo srities mokslininkai. Žurnale pateikiama įvairių šalių profesinio rengimo patirtis atveria plačias galimybes tarptautinei mokslinei diskusijai. Moksliniai straipsniai spausdinami ne tik lietuvių, bet ir anglų arba vokiečių kalbomis su išsamiomis santraukomis į Lietuvių arba vieną iš Europos Sąjungos šalių kalbą ir tai sukuria perspektyvų precedentą kūrybiškam skirtingos įvairių šalių profesinio rengimo patirties, tradicijų ir teorijų perėmimui. Žurnalas neapsiriboja vien tik mokslinėmis diskusijomis. Profesinio rengimo realijų dalyje skaitytojas ras leidinių – knygų, monografijų, vadovėlių – pristatymus, recenzijas, tyrimų rezultatų apibūdinimą, statistinę medžiagą, informaciją apie kitų šalių profesinio rengimo patirtį bei inovacijas.
 
Informacija autoriams
 
 
1. Mokslinis žurnalas „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ yra periodinis leidinys, leidžiamas vieną kartą per metus, gruodžio mėnesį.
 
2. Kadangi mokslinis žurnalas yra leidžiamas dviem kalbomis (lietuvių ir anglų arba vokiečių), prašytume, kad Lietuvoje esantys autoriai pristatytų  į redakciją straipsnius, parašytus lietuvių kalba bei išverstus į vieną iš minėtų kalbų.
 
3. Straipsnius galima pristatyti šiais būdais:
 • atnešti į redakciją adresu:
  K. Donelaičio g. 52-401
  44244 Kaunas
 • atsiųsti (pageidautina elektroninėje laikmenoje) į redakciją paprastu paštu adresu:
  Vytauto Didžiojo universitetas
  Profesnio rengimo studijų centras
  K. Donelaičio g. 52-401
  44244 Kaunas

   
 • atsiųsti elektroniniu paštu adresais:
  zur_pr@fc.vdu.lt 
  t.sabaliauskas@smf.vdu.lt
 
4. Mokslinių straipsnių pristatymo į redakciją terminas neribojamas. Tačiau autorius, norintis, jog straipsnis būtų išspausdintas tų pačių metų numeryje, privalo mokslinį straipsnį į redakciją pristatyti iki rugsėjo 1 d.
 
5. Kartu su moksliniu straipsniu autorius privalo pristatyti ir vieną tos srities mokslininko recenziją. Recenzija yra rengiama pagal redakcijos kolegijos reglamentuotą formą, kurią galite rasti žurnalo internetiniame puslapyje adresu www.vdu.lt/journal; autoriui pareikalavus, ją gali atsiųsti ir mokslinio žurnalo vadybininkas.  Kadangi į redakciją pristatytą straipsnį recenzuoja vienas iš redakcijos kolegijos narių, pirmoji autoriaus pristatyta recenzija turi būti pasirašyta ne šio mokslinio žurnalo redakcijos kolegijos nario.
 
Duomenų bazės

 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt