VDU mokslo žurnalai

 
 
 
Politikos mokslų almanachas
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
                                     Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas.
Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultetas
 
Leidžiamas nuo:
2008
 
Periodiškumas:
2 kartus per metus
 
ISBN:
9955120371 [T. 1]
9955121270 [T.] 2
 
ISSN:
  
 
 
 
  
eISSN:
1822–9212 „Jaunųjų politologų
almanachas“
[T.] 1–2
2029–0225 „Politikos mokslų almanachas“
[T.] 3– ;
1822–9212 (klaidingas) [T.] 3–5
2029–8862 [T.] 10–
 
Redakcijos kontaktai:
 
Gedimino g. 44-103
44240 Kaunas
Telefonas: (8 37) 206 709
Faksas: (8 37) 206 709
El.paštas:r.jasiuleviciene@pmdf.vdu.lt     
 
 
  
Redakcinė kolegija
 
Vyr. redaktorė: 
 • Regina Jasiulevičienė
Redaktorės pavaduotojas:
 • Andrzej Pukszto
Nariai:
 • Leonidas Donskis  (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Giedrius Janauskas  (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Regina Jasiulevičienė  (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Kristina Juraitė  (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Ieva Karpavičiūtė (Vytauto Didžiojo universitetas / Užsienio reikalų ministerija)
 • Jacek Knopek (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas, Lenkija)
 • Antanas Kulakauskas (Mykolo Romerio universitetas)
 • Juraj Marušak (Slovakijos mokslo akademijos Politikos mokslų institututas)
 • Liudas Mažylis  (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Jūratė Novagrockienė (Lietuvos karo akademija/Vilniaus universitetas)
 • Saulius Pivoras ( Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Andžej Pukšto (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Sima Rakutienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
 • Saulius Šiliauskas (Klaipėdos universitetas)
 • Ingrida Unikaitė (Vytauto Didžiojo universitetas)
 
Apie leidinį

 
„Politikos mokslų almanachas" – akademinis žurnalas, skirtas įvairiems politikos reiškinio aspektams analizuoti. Skelbiami straipsniai, recenzuojami politikos mokslų srities darbai, apžvelgiami įvairūs renginiai (konferencijos, seminarai, diskusijos), skirti politinio gyvenimo problemoms aptarti.
 
Daugiau apie žurnalą Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto svetainėje.
 
Informacija autoriams

     
Reikalavimai straipsniams:
 
 1. Straipsnių apimtis iki 1 autorinio lanko (40 000 spaudos ženklų), recenzijos iki 15 000 spaudos ženklų. Dėl didesnės apimties publikacijų prašytume iš anksto susitarti su redakcija.
 2. Tekstai pateikiami A4 formato Times New Roman 12 šriftu, 1,5 eilutės intervalu. Juos prašome siųsti el. paštu: r.jasiuleviciene@pmdf.vdu.lt arba įteikti įrašytus į elektroninę laikmeną.  Bylą įvardyti savo pavarde ar jos dalimi (pvz.: Jonaitis - jonait.doc).
 3. Straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Prie lietuviškai skelbiamo mokslinio teksto pridedama santrauka anglų kalba, prie angliškai skelbiamo, lietuvių kalba ( santraukos apimtis 700-1000 spaudos ženklų).
 4. Straipsnio struktūra: pavadinimas, autoriaus vardas ir pavardė, trumpa santrauka (5-10 sakinių), raktiniai žodžiai (5-7). Po santraukos trumpos žinios apie autorių: vardas, pavardė, universitetas, darbovietė, el. pašto adresas arba kontaktinis adresas. Angliškoji santrauka ( arba lietuviškoji, po teksto skelbiamo anglų kalba) pateikiama po nuorodų.
 5. Pastabos ir nuorodos  pateikiamos teksto pabaigoje, numeracija ištisinė. Nuorodas ir pastabos daromos per insert / endnote.
 6. Citavimas: citatos išskiriamos dvigubomis kabutėmis nepakeičiant šrifto ir neišskiriant tekste kitais būdais.
 7. Asmenvardžių ir vietovardžių rašymo taisyklės: pirmą kartą minint asmenvardį, reikia pateikti ne tik pavardę, bet ir visą vardą (vardas rašomas prieš pavardę). Jei toliau kalbama apie tą patį asmenį, rašoma pirmoji vardo raidė, taškas, pavardė (tarp taško ir pavardės Turi būti tarpas, pvz.: A. Smetona). Užsieniečių pavardės rašomos originalo kalba (rašyba). Tekste pavardės rašomos su galūne, išskyrus citatas, antraštes. ( prie pranzūziškų pavardžių lietuviška galūnė dedama po apostrofo, pvz.: Duverger‘is Foucault‘as) Ne lotyniškais rašmenimis rašomos pavardės transliteruojamos. Antikos, viduramžių, įvairių karalių vardai, pavadinimai rašomi tradiciškai, t. y. Platonas, Henrikas VIII ir t. t. Dažniausiai vartojami vietovardžiai, apie kuriuos žinių galima rasti prieinamose enciklopedijose lietuvių kalba, rašomi tradiciškai, pagal tarimą. Reti ir negirdėti pavadinimai, neturintys transliteracijos, rašomi originalo rašyba. Ateityje šis punktas bus koreguojamas pagal priimtus Lietuvių kalbos komisijos nutarimus.
 8. Datų rašymas: 1993 m. liepos 28 d. (tekste); 1993-07-28 (lentelėse); amžius rašomas romėniškais skaitmenimis: XX a.
 9. Nuorodos straipsnio pabaigoje pateikiamos pagal tokią schemą:
a) Nurodant knygą: autoriaus pavardė, vardas, leidinio pavadinimas, leidykla, leidimo metai, puslapis iš kurio cituojama. Prireikus nurodomas leidinio tomas, pvz.:
Hylton, F. Evil Hour in Colombia. New Yorh: Verso, 2006, p. 79.
 
b) Nurodant straipsnį iš knygos: autoriaus pavardė kablelis, vardas, kabliataškis (jei keli autoriai), straipsnio pavadinimas, dvigubas brūkšnys(//), knygos pavadinimas, leidykla, leidimo metai, puslapis iš kurio cituojama, pvz.:
Kasčiūnas, L.; Motieka, E.; Vaičiūnas, Ž. Geopolitinė situacija Rytų Europoje po ES plėtros: Rusijos veiksnys // Europos Sąjungos plėtra ir Rytų politika 2003-2004. Vilnius: Europos integracijos studijų centras, 2005,p. 14.
 
c) Nurodant straipsnį iš periodinio leidinio: autoriaus pavardė, kablelis, vardas, straipsnio pavadinimas, dvigubas brūkšnys (//), periodinio leidinio pavadinimas, leidimo metai, numeris, puslapis iš kurio cituojama, pvz.:
Restrepo, A. J. Severity of Colombian Conflict: Cross-country Datasets versus New Micro-data // Journal of Peace Research, 2006, Vol. 43, No. 1, p. 103.
 
d) Nurodant informaciją ir internetinių šaltinių: dokumento pavadinimas, Rasta (inernetinis adresas) Žiūrėta (data), pvz.:
Mikutis, E. Rusijos puolimas energetikos fronte. Rasta: http://www.geopolitika.lt/?artc=699. Žiūrėta 2007 05 14.
 
Straipsnius siųsti: r.jasiuleviciene@pmdf.vdu.lt
 
Redkolegijos adresas:
 
Gedimino 44-103
LT-44240 Kaunas
     
 
Duomenų bazės

 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2004
 
Atviroji prieiga

 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt