VDU mokslo žurnalai

 
Meno istorija ir kritika =
 
Art History & Criticism
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
                                    Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas. 
Menų fakultetas     
Leidžiamas nuo:
2005
 
Periodiškumas:
Kasmetinis   
                     
ISBN:
9955121084 Nr. 1
 
ISSN:
18224555 [T.] 2–                                                     
Redakcijos kontaktai:
 
Laisvės al. 53-515
44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 877
El. paštas: mik@mf.vdu.lt
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Pirmininkas:
  • Prof. habil. dr. Vytautas Levandauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Nariai:
  • Prof. Ph. D. Joakim Hansson (Gotlando universitetas, Švedija)
  • Dr. Rūta Kaminska (Latvijos dailės akademija)
  • Prof. dr. Vojtěch Lahoda (Čekijos mokslų akademijos Meno istorijos institutas )
  • Prof. dr. Aliaksandr I. Lakotka (Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos K. Krapivos meno, etnografijos  ir folkloro institutas)
  • Prof. dr. Małgorzata Sugera (Jogailos universitetas, Lenkija)
  • Prof. Ph. D. Bronius Vaškelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
  • Prof. Ph. D. Kęstutis Paulius Žygas (Arizonos valstijos universitetas, JAV)
 
Apie leidinį

 
Leidinyje publikuojami meno istorijos, kritikos ir kultūros paveldo moksliniai tyrimai ir apžvalgos.    
 
Daugiau apie žurnalą VDU Menų fakulteto svetainėje
 
 
Informacija autoriams

 
Publikuoti teikiamuose straipsniuose turi būti įvardyta mokslinė problema, atskleistas jos aktualumas ir ištirtumas, apibrėžtas tyrimų objektas, suformuluoti tikslai ir uždaviniai, išdėstyti tyrimų rezultatai, pateiktos išvados, nurodyti šaltiniai ir literatūra. Santraukoje glaustai pateikiama problematika ir išvados viena iš užsienio kalbų (anglų, vokiečių arba prancūzų). Užsienio kalba rašyto straipsnio santrauka pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
Straipsnio tekstas pateikiamas tokia tvarka: autoriaus vardas, pavardė; straipsnio pavadinimas; įvadas; tyrimų rezultatai; išvados; nuorodos ir/arba literatūros sąrašas; straipsnio santrauka; iliustracijų sąrašas. Teksto pabaigoje nurodoma: institucijos, kuriai priklauso autorius, pavadinimas; autoriaus vardas ir pavardė, pedagoginis laipsnis ir mokslinis vardas; elektroninio pašto adresas.
Straipsnio apimtis – ne didesnė, nei 1 autorinis lankas (40000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus); santraukos apimtis – nuo 0,5 iki 1 puslapio (1000–2000 spaudos ženklų). Tekstas turi būti parengtas Microsoft Word (6.0/95, 97, 2000 ar 2002) arba Microsoft Office 2003 rašyklėmis ir surinktas Times New Roman 12 dydžio šriftu, 1,5 eilės tarpu. Tekstas maketuojamas A4 formato popieriaus lape su tokiomis paraštėmis: viršuje – 2 cm, apačioje – 1,5 cm, kairėje – 3 cm, dešinėje – 1,5 cm.
Žurnalo redakcinei kolegijai pateikiamas vienas straipsnio ir visų jo priedų egzempliorius, parengtas kompiuteriu ir išspausdintas ant vienos A4 formato popieriaus lapo pusės lazeriniu spausdintuvu ir elektroninė laikmena (kompaktinis diskas arba diskelis) su straipsnio ir priedų įrašu. Publikavimui skirtos iliustracijos turi būti geros kokybės, JPG arba TIF formato. Kiekvienos iš jų nurodoma autoriaus pavardė, kūrinio pavadinimas ir iliustracijos numeris.
Autorius turi pristatyti redakcinei kolegijai vieną straipsnio recenziją, pasirašytą mokslininko, atitinkamos srities specialisto.
           
 
Duomenų bazės
 
Atviroji prieiga

 
  • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa )
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt