VDU mokslo žurnalai

   
     Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai
 
 
Leidėjas: 
Vytauto Didžiojo universitetas. 
Humanitarinių mokslų fakultetas
 
Leidžiamas nuo:
2008
 
Periodiškumas:
 
Įvairaus dažnumo
 
ISSN:
1822–9972
 
Redakcijos kontaktai:
K. Donelaičio g. 52
44248 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327 830
El. paštas: dek@hmf.vdu.lt

              

 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyriausiasis redaktorius:
 • Prof. habil. dr. Leonas Gudaitis
Nariai:
 • Doc. dr. Sigita Barniškienė
 • Doc. dr. Mindaugas Japertas
 • Doc. dr. Rūstis Kamuntavičius
 • Prof. Habil. dr. Rūta Marcinkevičienė
 • Dr. Aurelija Mykolaitytė
 • Dr. Erika Rimkutė
 • Prof. Ph. dr. Viktorija Skrupskelytė
 • Doc. dr. Jonas Vaičenonis
 • Dr. Asta Venskienė
 • Dr. Vijolė Višomirskytė
 
Apie leidinį

 
Laikas ir žodis" – tęstinis Humanitarinio fakulteto studentų mokslo darbų rinkinys, kuriame skelbiami istorijos, etnologijos, filosofijos, kalbotyros, lingvistikos krypčių tyrimai, orientuojantis į humanitarinės minties sklaidą. Leidinio tikslas – Lietuvos ir kaimyninių šalių studentų humanitarų mokslinių tyrinėjimų publikavimas, rengiamų konferencijų Hominem quaero – ieškau žmogaus“ ir ne tik pagrindu, skatinant svarstyti humanitarui aktualias problemas, tarpdisciplininius tyrimus bei akademinį  bendradarbiavimą.  
 
 
Informacija autoriams

     
Redakcijos kolegija linkusi į temines ir problemines leidinio jungtis, todėl pageidauja autorių iš anksto prisiderinti prie rengiamų tomų sandaros. 
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt