VDU mokslo žurnalai

 
    
Archivum Lithuanicum
 
 
Leidėjas:
Klaipėdos universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Šiaulių universitetas
University of Illinois at Chicago
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
 
 
Leidžiamas nuo:
1999
 
Periodiškumas:
 
Kasmetinis
 
ISSN:
1392–737X
 
Redakcijos kontaktai:
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
10308  Vilnius
El. paštas: subacius@uic.edu
 
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Nariai:
 • Prof. habil. dr. Giedrius Subačius (filologija / philology), (vyriausiasis redaktorius / editor-in-chief), University of Illinois at Chicago, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
 • Habil. dr. Ona Aleknavičienė (filologija / philology), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
 • Habil. dr. Saulius Ambrazas (filologija / philology), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
 • Doc. dr. Roma Bončkutė (filologija / philology), Klaipėdos universitetas
 • Prof. dr. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics), Università di Pisa
 • Habil. dr. Jolanta Gelumbeckaitė (filologija / philology), Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
 • Dr. Reda Griškaitė (istorija / history), Lietuvos istorijos institutas, Vilnius
 • Dr. Birutė Kabašinskaitė (filologija / philology), Vilniaus universitetas
 • Prof. habil. dr. Rūta Marcinkevičienė (filologija / philology), Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas
 • Prof. habil. dr. Bronius Maskuliūnas (filologija / philology), Šiaulių universitetas
 • Doc. dr. Jurgis Pakerys (filologija / philology), Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius
 • Dr. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 • Prof. dr. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics), Pennsylvania State University, University College
 • Mgr. Mindaugas Šinkūnas (kalbotyra / linguistics), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas
 • Doc. dr. Janina Švambarytė-Valužienė (filologija / philology), Šiaulių universitetas
 • Dr. Jurgita Venckienė (filologija / philology), Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas
Apie leidinį

 
Leidinyje pateikiami moksliniai straipsniai, kuriuose nagrinėjamos filologijos, kalbotyros, kultūros istorijos, literatūros, istorijos, folkloro, retorikos problemos.

 

Duomenų bazės
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt