LEIDINIŲ PAIEŠKA, UŽSAKYMAS, SKOLINIMAS, SKOLINIMO TERMINO PRATĘSIMAS, GRĄŽINIMAS

 
Universiteto bendruomenės nariai Bendrajame (kompiuteriniame) kataloge gali surasti Bibliotekoje saugomų dokumentų įrašus, užsakyti dokumentus, skolintis juos į namus, pratęsti grąžinimo terminą; ne Universiteto bendruomenės nariai norėdami užsakyti pildo Leidinio užsakymo lapelį, dokumentais naudojasi tik skaityklose. 
 
Dokumentų skolinimo į namus, pratęsimo bei grąžinimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos taisyklės.
 

 
LEIDINIŲ PAIEŠKA IR UŽSAKYMAS:
 
Informacija apie Bibliotekoje esančius leidinius pateikiama Bibliotekos bendrajame kataloge.
Paiešką ir reikalingų leidinių užsakymus kataloge galima atlikti iš bet kurio Bibliotekos ar kito interneto prieigą  turinčio kompiuterio bet kuriuo paros metu.
 

Užsakymai vykdomi abonementų darbo metu.
 

 
LEIDINIŲ SKOLINIMAS:
 
Leidiniai skolinami į namus:
Leidiniai skolinami į namus ir darbui skaityklose, Centriniame abonemente - darbui Vaclovo Biržiškos skaitykloje.
Universiteto bendruomenės nariai gali skolintis į namus:
  • studijų literatūrą  – vienam semestrui,
  • mokslinę ir grožinę literatūrą – 3 savaitėms Centriniame ir Teologijos abonementuose, 2 savaitėms – Informatikos ir gamtos mokslų bibliotekos abonemente,
  • grožinę literatūrą užsienio kalbomis - 1 mėnesiui Lietuvių fondo užsienio kalbų skaitykloje.
Mokslinės ir grožinės literatūros skolinimo limitas – 10 leidinių. Vadovėlių skaičius neribojamas.
Vartotojui skolinamas tik vienas to paties pavadinimo egzempliorius. Vienintelis mokslinės literatūros egzempliorius, išleistas per paskutinius 5 metus, į namus neskolinamas.
Vartotojas užsakytus dokumentus pasiima pats; išimtis taikoma neįgaliems Universiteto bendruomenės nariams – jiems dokumentus gali paimti įgaliotas asmuo, pateikęs neįgalaus studento įgaliojimą ir pažymėjimą bei savo asmens tapatybės dokumentą.
Leidiniai skolinami vartotojams į namus, pateikus galiojantį studento / darbuotojo pažymėjimą.
Vartotojo tapatybės dokumente esančio brūkšninio kodo nuskaitymas, skolinant dokumentus,  prilygsta vartotojo parašui.
 

 
INFORMACIJA APIE UŽSAKYTUS IR PAIMTUS LEIDINIUS:
 
Informaciją apie užsakytus ir paimtus leidinius, jų grąžinimo terminus, priskaičiuotus delspinigius, anksčiau skolintas knygas vartotojas gali rasti Bibliotekos bendrajame kataloge, užsiregistravęs jame:

 
SKOLINIMO TERMINO PRATĘSIMAS:
 
Dviems arba trims savaitėms paimto leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti, jei jo neužsakė kitas vartotojas ir jei nevėluojama grąžinti.
Grąžinimo terminas pratęsiamas Bibliotekos bendrajame kataloge, atėjus į abonementą, parašius žinutę el.paštu,  paskambinus abonementų telefonais.

 
LEIDINIŲ GRĄŽINIMAS:
 
Paimtus leidinius vartotojas grąžina į tą abonementą, kuriame jie buvo paskolinti. Vartotojas turi grąžinti tą patį knygos egzempliorių, kurį paėmė.  
Paimtus leidinius būtina grąžinti laiku. Pagal Rektoriaus įsakymą Nr. 229 už bibliotekai laiku negrąžintus leidinius vartotojams skaičiuojami delspinigiai: už kiekvieną uždelstą dieną po 0,1 Lt vienam leidiniui. Delspinigiai pradėti skaičiuoti nuo 2009 m. kovo 1 d.

 
ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA:
 
Baigę studijas, prieš akademines atostogas ar dėl kitų priežasčių nutraukę studijas studentai ar darbuotojai, nutraukę darbo sutartį Universitete, prieš ilgalaikes stažuotes ar atostogas atsiskaito su Biblioteka grąžindami visus paimtus leidinius ir atsiskaito už pamestus.
Už pamestus leidinius atsiskaitoma tame abonemente, iš kurio leidinys buvo paimtas.
Praradęs ar sugadinęs leidinį, vartotojas jį pakeičia tokiu pat arba Bibliotekos  pripažintu lygiaverčiu. Grąžinęs leidinį su kitu inventoriniu numeriu, negu buvo paėmęs, atsako kaip už pamestą.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt