Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės

 
 • Akiračiai - išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė.
 • Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė - Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) sukurta bibliografinė duomenų bazė, kurioje yra 1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Bazė įrašais nepildoma. Nuo 2003 m. Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių straipsnių bibliografinius įrašus galima rasti LNB duomenų bazėje: Nacionalinės bibliografijos duomenų banke - Straipsnių paieška.
 • ePaveldas: Bibliotekos - Muziejai - Archyvai - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. vykdo projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“, kurio metu bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų. DAUGIAU
 • Lituanistika - tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, naudotos literatūros sąrašai. Nuo 2009 m. pateikiami visi publikacijų tekstai. 
 • Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) – pradėtas kurti 1998 metais. Banką sudaro: 
 • Dokumentų bibliografiniai įrašai. Nuo 1998 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių bibliografiniai įrašai.
 • Dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai.
 • Retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai. Kaupiami knygų lietuvių kalba (1547–1864, 1905–1917), smulkių spaudinių (1918–1940) bei lietuviškų periodinių leidinių publikacijų, išleistų Lietuvoje (1910), Mažojoje Lietuvoje ir JAV (1896, 1897), bibliografiniai įrašai.
 • Lituanikos bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami užsienyje leidžiami ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.
 • Judaikos katalogas. Pateikiami Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (nuo žydų knygos spausdinimo pradžios 1789 m. iki 1940 m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografiniai įrašai. 
 • Norint surasti straipsnių įrašus, reikia pasirinkti "Straipsnių paieška".Ankstesnių metų (1994–2002 m.) Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai kaupiami Bibliografinėje Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazėje
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 20
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt