LAISVAI PRIEINAMOS DUOMENŲ BAZĖS IR MOKSLINĖS INFORMACIJOS PAIEŠKOS SISTEMOS

Daugiau apie atvirają prieigą
 
Laisvai prieinamos duomenų bazės
 • Akiračiai - išeivijos mėnraščio (1968 - 2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė.
 • Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė -  Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNB) sukurta bibliografinė duomenų bazė, kurioje yra 1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Bazė įrašais nepildoma. Nuo 2003 m. Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių straipsnių bibliografinius įrašus galima rasti LNB duomenų bazėje: Nacionalinės bibliografijos duomenų banke - Straipsnių paieška.
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) - duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos istorijos, filologijos, filosofijos, religijos, politikos, teisės, edukologijos, ekonomikos ir kt. klausimais. Laisvai prieinamos santraukos ir kai kurie straipsniai.
 • Cogprints - visateksčių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektroninės leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis. Archyvas - nuo 1950 metų.
 • Education-line - visatekstė edukologijos išteklių duomenų bazė.
 • ePaveldas: Bibliotekos - Muziejai - Archyvai - Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos dailės muziejus ir Lietuvos archyvų departamentas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. vykdo projektą „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“, kurio metu  bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, talpinantis per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų. DAUGIAU
 • Lituanistika - tarptautinė mokslinė duomenų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Pateikiami bibliografiniai įrašai, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, naudotos literatūros sąrašai. Nuo 2009 m. pateikiami visi publikacijų tekstai. Leidinių sąrašas
NBDB pradėtas kurti 1998 metais. Banką sudaro:
Dokumentų bibliografiniai įrašai. Nuo 1998 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių bibliografiniai įrašai.
Dokumentų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai.
Retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai. Kaupiami knygų lietuvių kalba (1547–1864, 1905–1917), smulkių spaudinių (1918–1940) bei lietuviškų periodinių leidinių publikacijų, išleistų Lietuvoje (1910), Mažojoje Lietuvoje ir JAV (1896, 1897), bibliografiniai įrašai.
Lituanikos bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. kaupiami užsienyje leidžiami ir su Lietuva kalba, autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.
Judaikos katalogas. Pateikiami Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (nuo žydų knygos spausdinimo pradžios 1789 m. iki 1940 m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografiniai įrašai.
Norint surasti straipsnių įrašus, reikia pasirinkti "Straipsnių paieška".
Ankstesnių metų (1994–2002 m.) Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai kaupiami Bibliografinėje Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazėje
 • OAIster - skaitmeninis archyvas, kurį sudaro knygos, žurnalai,  disertacijos ir jų  santraukos, vaizdai, audio, video medžiaga, informaciniai leidiniai ir kt.
 • PubMed Medline - National Library of Medicine (JAV) duomenų bazė, kurioje yra apie 12 milijonų įrašų nuo 1960 metų.
 • RePEc (Research Papers in Economics) - bibliografinė duomenų bazė skirta ekonomikai. Visas straipsnio tekstas prieinamas, jei žurnalas yra prenumeruojamose duomenų bazėse (spausti duomenų bazių tiekėjų pavadinimų nuorodą,  pvz.: Blackwell,  Elsevier, Springer).
Atviros prieigos el. visateksčiai žurnalai
 • HighWire Press - socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos visateksčių mokslinių žurnalų archyvas. Dauguma laisvos prieigos leidinių turi embargo periodą.
 • Hindawi  - įvairių mokslo sričių visateksčiai žurnalai.
 • IngentaConnect – socialinių, humanitarinių, fizinių, biomedicinos mokslinių žurnalų katalogas. Prieiga prie viso teksto straipsnių tik iš VDU kompiuterių tinklo, kitų žurnalų - prieinami turiniai ir straipsnių santraukos.
  
 • PubMed Central - National Library of Medicine (JAV) biomedicinos ir fizinių mokslų visateksčių žurnalų archyvas.
Paieškos sistemos
 • Academic Index - paieškos sistema, skirta mokslinei informacijai surasti.
 • BASE - viena didžiausių paieškos sistemų, atliekanti paiešką atviros prieigos moksliniuose ištekliuose.
 • CUFTS - Council of Prairie and Pacific University Libraries (COPPUL) sukurta žurnalų paieškos duomenų bazėse ir duomenų bazių palyginimo sistema.
 • FreeFull PDF.com - atviros prieigos mokslinių iššteklių paiešškos sistema. Pateikiami straipsniai, disertacijos, patentai socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų temomis.
 • Google Scholar - paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Ji apima įvairias disciplinas ir pateikia rastus rezultatus, rūšiuoja juos nuo geriausiai atitinkančių užklausą. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
 • MagPortal.com -  paieškos sistema, leidžianti atlikti straipsnių paiešką internete esančiuose žurnaluose.
 • OCLC (Online Computer Library Center) - žurnalų paieška duomenų bazėse.
 
 • Scitopia - fizinių ir technologijos mokslų integruota paieškos sistema.
Elektroninės, virtualios bibliotekos
 • Biz/ed - verslo ir ekonomikos elektroninė biblioteka.
 
 • ChemDex - informacija, susijusi su chemija: cheminės medžiagos, universitetai, laboratorijos, patentai, įvairios kompanijos ir organizacijos, duomenų bankai, elektroniniai žurnalai ir t.t.
 
 • eLIBRARY.RU – mokslinė elektroninė biblioteka, siūlanti prieigą prie atviros prieigos žurnalų rusų kalba. Prisiregistravusiems vartotojams prieinamas visas straipsnio tekstas.  
 • The EServer - įvairiūs el. dokumentai, žurnalai, knygos, suskirstyti į 50 kolekcijų: dailė/architektūra, kultūros teorija, švietimas, feminizmas, internetas, istorija, filosofija ir kt.
 • EuroDocs - nuorodos į Europos politinės, ekonominės, socialinės ir kultūros istorijos dokumentus.
 • Europeana - skaitmeninė biblioteka, teikianti nemokamą prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.
 
 • Infolaw - Didžiosios Britanijos interneto svetainių teisės temomis elektroninė biblioteka.
 • Intute - interneto šaltiniai suskirstyti temomis: mokslas ir technologijos, menas ir humanitariniai mokslai, socialiniai mokslai, biomedicinos mokslai.
 • The Oxford Text Archive - Oksfordo universiteto  archyve, įkurtame 1976 metais, pateikiami ištekliai 25 kalbomis. Tekstai yra laisvai prieinami ir gali būti atsiųsti įvairiais formatais. Kai kuriems dokumentams vartotojas turi gauti sutikimą.
 • Psych Web - informacija psichologiją studijuojantiems ir dėstantiems, nuorodos į įvairias psichologijos sritis, temines knygas ir žurnalus, paslaugas, mokslinius tyrinėjimus ir kt.
 • Voice of the Shuttle - Kalifornijos universiteto (JAV) parengta humanitarinių mokslų elektroninių išteklių duomenų bazė. Pateikiamos nuorodos į universitetų, bibliotekų, muziejų, žurnalų ir jų leidėjų puslapius.
 • World Digital Library - skaitmeniniame archyve pateikiami rankraščiai, knygos, žurnalai, žemėlapiai, fotografijos, filmai, muzikos kūriniai iš daugiau nei 30 pasaulio bibliotekų ir archyvų.
 • World Wide Arts Resources - meno išteklių svetainė, kurioje pateikiama informacija apie įvairias meno sritis, menininkus, muziejus, parodas ir kt.
 • WorldWideScience.org - daugiau nei 50 pasaulio šalių nacionalinės ir tarptautinės mokslinės duomenų bazės ir svetainės.
 • WWW Virtual Library - viena seniausių elektroninių bibliotekų, pradėta  organizuoti 1991 m. WWW bei html kūrėjo Tim Berners-Lee. Visa informacija skirstoma teminiu principu, išskirta 16 temų: menas, verslas ir ekonomika, media ir komunikacija, švietimas, humanitariniai mokslai, informacija ir bibliotekininkystė, tarptautiniai santykiai, teisė, religija, socialiniai mokslai, visuomenė ir kt.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt