JAV lietuvės Laimos Šalčiuvienės dovanotos knygos

 
 
        Vytauto Didžiojo universiteto biblioteką pasiekė JAV lietuvės Laimos Šalčiuvienės dovanotos knygos. Tarpininkaujant jos giminaičiui, Vytauto Didžiojo universiteto docentui  Vyteniui Almonaičiui, bibliotekos fondas jau ne kartą  papildomas  vertingais Laimos Šalčiuvienės atsiųstais leidiniais. Gimusi Vokietijoje, anglų kalbos bakalauro laipsnį gavusi Ilinojaus, o klinikinės pedagogikos magistro laipsnį - North Wester universitete, didelę gyvenimo dalį skyrusi profesinei veiklai, ji  yra aktyvi ateitininkė, šios organizacijos šalpos fondo tarybos pirmininkė. 2010 m. rugpjūčio 6-8 d. Vilniuje vykusiose ateitininkijos 100-mečio iškilmėse Laima Šalčiuvienė ir jos vyras ateitininkas Jonas Šalčius buvo apdovanoti specialiais šimtmečio žymenimis už pasiaukojamą veiklą įvairiose išeivijos bei Lietuvos ateitininkų organizacinėse struktūrose ir dosnią labdarą remiant ne tik ateitininkų, bet ir daugelį kitų Lietuvos jaunimo švietimo bei kultūros iniciatyvų. (2012-11-08)
 
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt