KOMPLEKTAVIMO SEKTORIUS

K. Donelaičio g. 52–105
Tel.: (8 37) 327862, 1345 (vidaus)
Vedėja Daiva Šileikienė
 

 
SEKTORIAUS VEIKLA:
 
  • Informacijos išteklių fondo komplektavimas, atsižvelgiant į Universiteto studijų ir mokslo kryptis, akademinės bendruomenės poreikius.  
  • Knygų, periodinių leidinių ir kt. dokumentų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, atranka ir užsakymas. Universiteto bendruomenės informavimas apie išleistus leidinius.
  • Privačių asmenų, organizacijų, įvairų fondų, valstybės institucijų bibliotekai dovanotų  leidinių atranka, priėmimas.
  • Leidinių tvarkymas, paruošimas saugojimui ir paskirstymas bibliotekos filialams.
  • Mainai leidiniais su šalies ir užsienio bibliotekomis. Mainų katalogo pildymas. Mainų katalogas
  • Leidinių nurašymas.
  •  Bibliotekos inventorinės knygos rengimas.
  • Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos dokumentų pildymas vadovaujantis standartu LST EN ISO 2789-2005 “Informacija ir dokumentai. Tarptautinė bibliotekų statistika“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu „Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio  formų patvirtinimo“.
  • Duomenų įvedimas, tvarkymas bibliotekos informacijos sistemos ALEPH komplektavimo/serialinių leidinių modulyje.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 23
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt