KOMPLEKTAVIMAS

 
 
Kviečiame Universiteto dėstytojus, mokslininkus teikti bibliotekai pasiūlymus naujų leidinių įsigijimui. Užsakymas
 
Pasiūlymus suderinkite su Jūsų padaliniui atstovaujančiu Bibliotekos tarybos nariu:
 • Ekonomikos ir vadybos fakultetas – prof., habil. dr. Jonas Čepinskis,
 • Gamtos mokslų fakultetas – prof., habil. dr. Romualdas Juknys,
 • Humanitarinių mokslų fakultetas – prof., dr. Milda Danytė,
 • Informatikos fakultetas – dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė,
 • Katalikų teologijos fakultetas – lic. Valdas Mackela,
 • Socialinių mokslų fakultetas – doc., dr. Genutė Gedvilienė,
 • Menų fakultetas– doc., dr. Edgaras Klivis,
 • Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – doc., dr. Regina Jasiulevičienė,
 • Socialinės gerovės fakultetas – dr. Nijolė Liobikienė,
 • Teisės fakultetas – prodekanas Mindaugas Bilius,
 • Užsienio kalbų centras – dir. pavad. Rasa Knyza,
 • Informacijos sistemų tarnyba – dir. Arvydas Matuzonis.
 
Nuorodos į leidyklų katalogus
 
Lietuvos leidėjai:
Užsienio leidėjai:
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt