DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (D.U.K)

   • KOKS YRA BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS?
Bibliotekos skaityklų ir abonementų darbo laikas skiriasi. Informaciją rasite čia.
 • KUR RASTI  NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLES?
Naudojimosi VDU bibliotekos paslaugomis taisykles rasite čia.
 • KAS GALI  NAUDOTIS BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS?
Bibliotekos skaitytojais gali būti Universiteto darbuotojai ir studentai, turintys galiojantį Lietuvos studento ar darbuotojo pažymėjimą bei kiti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, pateikę Lietuvos Respublikos ar užsienio šalies piliečio asmens dokumentą.
 
Ne VDU bendruomenės nariai dėl registracijos kreipiasi į Bibliotekos darbuotojus. Šie skaitytojai gali skaityti dokumentus skaityklose, naudotis kopijavimo ir spausdinimo paslaugomis, bet jiems neišduodamos knygos į namus, nesuteikiama teisė naudotis internetu ir prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
 • KAIP ELGTIS  PAMETUS STUDENTO AR DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ?
Pametus studento ar darbuotojo pažymėjimą reikia nedelsiant pranešti Bibliotekos Centrinio abonemento darbuotojui (tel.327861) tam, kad Jūsų  pažymėjimu nepasinaudotų kiti asmenys.
 • KUR GALIMA KOPIJUOTI, ATSISPAUSDINTI, ĮRIŠTI, SKENUOTI?
Informaciją apie kopijavimo, spausdinimo, įrišimo bei skenavimo paslaugas rasite čia.  
 • KUR IR KADA GALIMA  NAUDOTIS KOMPIUTERIU?
Skaityklų kompiuteriai skirti darbui internete, el. paštui ir kompaktinių diskų skaitymui. Pradėdamas darbą skaitytojas privalo užsiregistruoti (naudodamas Universiteto el. pašto sistemos vartotojo prisijungimo duomenis). Skaityklose galima dirbti ir asmeniniais kompiuteriais.
Privaloma laikytis Interneto etiketo ir Naudojimosi VDU bibliotekos paslaugomis taisyklių. Abonementų kompiuteriai skirti tik paieškai Bibliotekos bendrajame kataloge ir knygų užsakymui.
 • KUR IEŠKOTI INFORMACIJOS APIE BIBLIOTEKOJE TURIMUS DOKUMENTUS?
Informaciją apie Bibliotekoje turimus dokumentus rasite Bibliotekos bendrajame kataloge.
 • KAIP  RASTI  IR UŽSAKYTI  REIKALINGĄ LEIDINĮ?
Paieška ir užsakymai atliekami Bibliotekos bendrajame kataloge.    Apie paiešką    Apie užsakymą 
 • KAIP SUŽINOTI, KIEK LEIDINIO EGZEMPLIORIŲ YRA BIBLIOTEKOJE?
Atlikę paiešką Bibliotekos bendrajame kataloge, paieškos rezultatų sąraše pamatysite visus dokumento egzempliorius, turimus bibliotekoje ( stulpelyje „Egz./Užsakyti“).
Pvz:  reiškia, kad Centriniame  abonemente  yra  4 šio leidinio egzemplioriai, 1 iš jų išduotas skaitytojams.  
 • KUR GALIMA  PASINAUDOTI  KOMPIUTERINIU KATALOGU?
Leidinio paiešką Bibliotekos bendrajame kataloge galima atlikti naudojantis Bibliotekoje esančiais kompiuteriais ar iš bet kurio kompiuterio, turinčio interneto ryšį.
 • KAIP IR  KUR  PASIIMTI  UŽSAKYTAS  KNYGAS Į NAMUS?
Knygos į namus išduodamos Bibliotekos abonementuose tik Universiteto bendruomenės nariams.
 • KAIP SUŽINOTI, AR UŽSAKYMAS JAU ĮVYKDYTAS?
Pranešimą apie užsakymo įvykdymą gausite VDU el. paštu; taip pat užsakymo vykdymo eigą galite sekti Bibliotekos bendrajame kataloge paspaudę pagrindinio meniu  piktogramą  (Registruotis sistemoje), po to  -  (Informacija apie skaitytoją) ir  punktą – „Užsakyti leidiniai“  arba paskambinę  abonementų telefonais.
 • KAIP SUŽINOTI KNYGOS GRĄŽINIMO DATĄ?
Bibliotekos bendrajame kataloge užsiregistruokite, paspausdami pagrindinio meniu piktogramą   (Registruotis sistemoje), po to  -  (Informacija apie skaitytoją) ir punktą – „Išduoti leidiniai“. 
 
Dėl knygos grąžinimo datos taip pat teiraukitės abonementuose žodžiu, el.paštuabonementų telefonais.
 • KAIP PRATĘSTI KNYGOS GRĄŽINIMO TERMINĄ? 
Dviems arba trims savaitėms paimto leidinio grąžinimo terminą galima pratęsti, jei jo neužsakė kitas vartotojas ir jei nevėluojama grąžinti.Grąžinimo terminas pratęsiamas Bibliotekos bendrajame kataloge, atėjus į abonementą, parašius žinutę el.paštu,  paskambinus abonementų telefonais.
 • KOKIOS NUOBAUDOS TAIKOMOS, PAVĖLAVUS GRĄŽINTI KNYGAS?
Už pavėluotą knygų grąžinimą mokami delspinigiai – 0,10 Lt už kiekvieną knygą ir kiekvieną pavėluotą bibliotekos abonemento darbo dieną.
 • KAIP GALIMA SUMOKĖTI DELSPINIGIUS?
Informaciją apie delspinigius rasite čia.
 • AR GALI  PASKOLINTĄ KNYGĄ GRĄŽINTI KITAS ASMUO?
Taip, gali.
 • KAIP GAUTI  KNYGAS  IŠ KITŲ BIBLIOTEKŲ?
Universiteto bendruomenės nariai gali užsakyti knygas iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą. Paslauga mokama. 
 • KUR GAUTI  KOLEKCIJŲ LEIDINIUS?
Vytauto Kavolio, Broniaus Kviklio, Aleksandro Štromo kolekcijų dokumentai užsakomi ir skaitomi  Aleksandro Štromo politinių mokslų skaitykloje. Paiešką galima atlikti Bibliotekos bendrajame kataloge.
 • KAIP RASTI KOMPAKTINIUS DISKUS BIBLIOTEKOS KOMPIUTERINIAME KATALOGE?
Paieškos laukelyje Įrašo žodis įrašykite „elektroninis išteklius“. Jei ieškote muzikos kūrinių kompaktiniuose diskuose, paieškos laukelyje įrašykite „garso įrašas“.
 • KAIP SUŽINOTI, KOKIE PERIODINIAI LEIDINIAI YRA BIBLIOTEKOJE, AR TURI  JIE  EL. PRIEIGĄ?
Informacija apie Bibliotekoje saugomus periodinius leidinius pateikiama Periodinių leidinių kataloge bei Bibliotekos žiniatinklio svetainėje. Prieiga prie el. žurnalų versijų gali būti nurodyta minėtuose šaltiniuose bei licencijuojamose duomenų bazėse.
 
Paskutinių 2 metų periodiniai leidiniai laikomi skaityklose.
 • KAIP PATEIKTI UŽSAKYMUS LEIDINIAMS, REIKALINGIEMS MOKSLUI IR STUDIJOMS?
Universiteto dėstytojai gali teikti bibliotekai pasiūlymus naujų leidinių įsigyjimui. Daugiau.
 • KOKIAS DUOMENŲ BAZES PRENUMERUOJA BIBLIOTEKA?
Informaciją apie licencijuojamas (prenumeruojamas) duomenų bazes rasite čia.
 • KOKIOMIS DUOMENŲ BAZĖMIS GALIMA NAUDOTIS NAMUOSE (NUOTOLINĖ PRIEIGA)?
Informaciją apie duomenų bazių nuotolinę prieigą rasite čia.
 • KAS YRA TESTUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS?
Duomenų bazės, prie kurių suteikta laikina prieiga, siekiant supažindinti su duomenų bazės turiniu ir paieškos galimybėmis. Informaciją apie testuojamas duomenų bazes rasite čia.
 • KAS GALI SUTEIKTI PAGALBĄ  ATLIEKANT PAIEŠKĄ  KATALOGE AR DIRBANT SU DUOMENŲ BAZĖMIS?
Skaityklų ir abonementų darbuotojai padės atlikti paiešką įvairiuose informacijos šaltiniuose ir užsisakyti leidinius per  Bibliotekos bendrąjį katalogą. Kreipkitės į juos žodžiu, telefonu,  el. paštu.
Informacinių paslaugų sektoriaus darbuotojai konsultuos Jus apie duomenų bazes, suteiks reikiamus slaptažodžius.
 • KAIP NAUDOTIS INFORMACIJA NEPAŽEIDŽIANT AUTORIŲ TEISIŲ?
Kaip naudotis informacija nepažeidžiant autorių teisių rasite čia.
 • KOKIE LIETUVOS MOKSLINIAI ŽURNALAI ĮTRAUKTI Į TARPTAUTINES  DUOMENŲ BAZES?
Informacija apie Lietuvos mokslinius periodinius leidinius tarptautinėse duomenų bazėse pateikta ir nuolat atnaujinama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos žiniatinklio svetainėje. Šią nuorodą galima rasti VDU bibliotekos žiniatinklio svetainėje Daugiau apie mokslo publikacijas / Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai.
 • KUR RASTI LIETUVOS MOKSLINIŲ ŽURNALŲ SĄRAŠĄ?
Informacija apie Lietuvos mokslinius periodinius leidinius pateikta ir nuolat atnaujinama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos žiniatinklio svetainėje. Šią nuorodą galima rasti VDU bibliotekos žiniatinklio svetainėje Daugiau apie mokslo publikacijas / Lietuvos moksliniai periodiniai leidiniai.
 
 •  KUR SURASTI VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO LEIDŽIAMŲ MOKSLINIŲ ŽURNALŲ SĄRAŠĄ? 

 Informacija pateikta ir nuolat atnaujinama VDU bibliotekos žiniatinklio svetainėje VDU mokslo žurnalai ir mokslo darbų rinkiniai.

 • KAIP PATIKRINTI, AR MOKSLINIS ŽURNALAS YRA ĮTRAUKTAS Į ISI WEB OF SCIENCE (ISI WOS) DUOMENŲ BAZĘ?
ISI Master List  leidinių sąraše galima surasti žurnalą pagal jo pavadinimą, reikšminį žodį ar žurnalo ISSN numerį, taip pat peržiūrėti abėcėlinį  žurnalų sąrašą ir kt. Spustelėjus nuorodą Coverage, atsidarys ISI duomenų bazių sąrašas, į kurias įtrauktas surastas žurnalas.
Šioje svetainėje galima patikrinti, ar žurnalas yra ISI duomenų bazėse, tačiau nebūtinai konkretus straipsnis iš žurnalo gali būti įtrauktas į ISI duomenų bazę. Apie konkretaus straipsnio iš žurnalo įtraukimą į  šią bazę sužinosite tik atlikę paiešką ISI duomenų bazėje*.
 
* ISI Web of Science duomenų bazė prenumeruojama dviems universitetams – VU ir KTU. Prieiga prie šios duomenų bazės suteikiama iš minėtų universitetų kompiuterių tinklo visiems kitų universitetų bendruomenių nariams. Rekomenduojame kreiptis: KTU biblioteka (K. Donelaičio g. 20–203, tel. 300 652), VU biblioteka (Universiteto g. 3) arba į VDU bibliotekos Informacinių paslaugų sektorių (Daiva Jocienė, K. Donelaičio g. 52–220, el. paštas: moksl.publikacijos@bibl.vdu.ltd.jociene@bibl.vdu.lt; tel. 327 864, viet. tel. 1348).
 
 • KOKIE LIETUVOS MOKSLO ŽURNALAI ĮTRAUKTI Į ISI WEB OF SCIENCE (ISI WOS) DUOMENŲ BAZES ?
 
 • KAIP PATIKRINTI, AR KONKRETUS MOKSLINIS STRAIPSNIS, PRANEŠIMAS AR KT. YRA ĮTRAUKTAS Į ISI WEB OF SCIENCE DUOMENŲ BAZĘ?
Galite pasitikrinti VDU mokslo publikacijų kataloge arba patys atlikę paiešką ISI Web of Science*.
* ISI Web of Science duomenų bazė prenumeruojama dviems universitetams – VU ir KTU. Prieiga prie šios duomenų bazės suteikiama iš minėtų universitetų kompiuterių tinklo visiems kitų universitetų bendruomenių nariams. Rekomenduojame kreiptis: KTU biblioteka (K. Donelaičio g. 20–203, tel. 300 652), VU biblioteka (Universiteto g. 3) arba į VDU bibliotekos Informacinių paslaugų sektorių (Daiva Jocienė, K. Donelaičio g. 52–220, el. paštas: moksl.publikacijos@bibl.vdu.lt,d.jociene@bibl.vdu.lt; tel. 327 864, viet. tel. 1348).
 • KUR SUŽINOTI MOKSLINIO ŽURNALO ISI CITAVIMO INDEKSĄ (angl. IMPACT FACTOR)?
  • mokslinio žurnalo citavimo indeksą galite sužinoti, atlikę paiešką ISI Web of Knowledge duomenų bazėje Journal Citation Reports*.
  • Informacija teikiama ir VDU bibliotekoje (prašome kreiptis į Daivą Jocienę, VDU bibliotekos Informacinių paslaugų sektorius, K. Donelaičio g. 52–220).
* ISI Web of Science duomenų bazė prenumeruojama dviems universitetams – VU ir KTU. Prieiga prie šios duomenų bazės suteikiama iš minėtų universitetų kompiuterių tinklo visiems kitų universitetų bendruomenių nariams. Rekomenduojame kreiptis: KTU biblioteka (K. Donelaičio g. 20–203, tel. 300 652), VU biblioteka (Universiteto g. 3) arba į VDU bibliotekos Informacinių paslaugų sektorių (Daiva Jocienė, K. Donelaičio g. 52–220, el. paštas: moksl.publikacijos@bibl.vdu.lt,d.jociene@bibl.vdu.lt; tel. 327 864, viet. tel. 1348).
 • KAIP SURASTI SAVO MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ IR KITŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠĄ?
  • asmeninė prieiga – Publikacijų administracinių duomenų ir ataskaitų sąsaja (gali prisijungti VDU mokslininkai. Vartotojo vardas: tabelio numeris arba darbuotojo pažymėjimo numeris (keturi skaičiai) arba asmens kodas, slaptažodis: asmens kodas. Pasirinkti nuorodą Mokslo publikacijų ataskaitos. Nurodyti ataskaitos metų laikotarpį (nuo – iki), išskleisti mygtuko Sąrašas meniu (dešinėje) ir pasirinkti reikalingą ataskaitos rūšį (pvz., atestacijai, konkursui ar kt.) ir spustelėti Sąrašas.
Publikacijų registravimo, paieškos ir kt. klausimais teikiamos konsultacijos.
Publikacijos gali būti neįtrauktos į duomenų bazę, jei nepristatėte publikacijų originalų ar kopijų į bibliotekos Informacinių paslaugų sektorių (K. Donelaičio g. 52–220). Mokslo publikacijų registravimo tvarka.
 • KUR SURASTI  INFORMACIJĄ APIE UŽSIENIO MOKSLINĮ ŽURNALĄ?
Rekomenduojame mokslinių žurnalų informacinę duomenų bazę Genamics JournalSeek, kurioje pateikiama svarbiausia informacija apie žurnalą: leidėjas, svetainės adresas, prieiga, straipsnių įsigijimo kainos, kokiose duomenų bazėse referuojamas žurnalas ir kt. Taip pat ISI Master List leidinių sąraše. Suradus leidinį, reikia spustelėti nuorodą Coverage ir  bus pateiktas duomenų bazių sąrašas, į kurias įtrauktas Jūsų ieškomas žurnalas.
 • KAIP TAISYKLINGAI SUTRUMPINTI MOKSLINIO ŽURNALO PAVADINIMĄ ARBA KAIP IŠŠIFRUOTI SUTRUMPINTĄ PAVADINIMĄ?
Rekomenduojame vadovautis tarptautiniu standartu LST ISO 4:2005. Informacija ir dokumentavimas. Antraštinių žodžių ir leidinių antraščių trumpinimo taisyklės (tapatus ISO 4:1997) = Information and documentation - Rules for the abbreviation of title words and titles of publications. Siūlome pasinaudoti tinklalapiu Journal Titles and Abbreviations.
 • KUR SURASTI REIKALINGĄ MOKSLINĮ STRAIPSNĮ ŽURNALE, JEIGU VDU BIBLIOTEKA NEPRENUMERUOJA POPIERINĖS  ŽURNALO VERSIJOS?
  • Pirmiausia siūlome patikrinti, ar reikalingo straipsnio nėra universiteto licencijuojamose duomenų bazėse;
  • Straipsnio kopiją galima užsakyti iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą;
  • Kreiptis pagalbos į bibliotekos Informacinių paslaugų sektorių  (K. Donelaičio g. 52–220, el. paštas: db@bibl.vdu.lt; tel. 327 864, viet. tel. 1348).

      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 28
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt