KATALOGAVIMO SEKTORIUS

K. Donelaičio g. 52–107, 108
Tel.: (8 37) 327 862 , 1344 (vidaus)
Vedėja dr. Giedrė Sabaitytė
 

 
Pagrindinis sektoriaus uždavinys – VDU bibliotekos  Bendrojo katalogo (adresas internete – http://vdu.library.lt) rengimas, redagavimas ir administravimas.
Sektoriaus darbuotojai:
  • kataloguoja (rengia bibliografinius aprašus, sistemina ir dalykina) visus  naujai ir ankstesniais metais bibliotekoje gautus tradicinius ir elektroninius dokumentus;
  • pateikia katalogo įrašuose nuorodas į visateksčius dokumentus ar jų turinius (dažniausiai VDU leidiniams);
  • organizuoja VDU magistrantūros  baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų pateikimą į Lietuvos  ETD informacijos sistemą (bendradarbiaujant su Akademinių reikalų tarnyba).
Katalogavimo procesas vykdomas naudojant:
  • kompiuterinio įrašo formatą - MARC21,
  • tarptautinio bibliografinio aprašo taisykles (ISBD),
  • Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK),
  • Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos autoritetines duomenų bazes.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt