BIBLIOTEKOS SIŪLOMI MOKYMAI

 
Dėl mokymų kreiptis: tel./faks.: (8-37) 32-78-60,    el. paštas: l.blovesciuniene@bibl.vdu.lt
  • Pirmakursiams

Pirmo kurso studentams rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę vyksta pažintinė paskaita apie biblioteką. Mokymuose supažindinama su bibliotekos struktūra ir paslaugomis, taisyklėmis, bibliotekos informacijos sistema.

  • Bakalaurams
Programos pavadinimas
Informacijos ištekliai  universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse. Apžvalga ir prieigos galimybės. Vaizdo paskaita. Dėl slaptažodžių kreiptis db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš VDU el. pašto FirstClass)
Apimtis kred. arba trukmė val.
1 akad. val.
 
 
 
 
Turinys
46 licencijuojamos duomenų bazės teikia prieigą Universiteto bendruomenei prie daugiau nei 248 tūkst. naujausių visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų medžiagų, laikraščių  garso, vaizdo, grafinių ir kt. dokumentų (147 tūkst. el. knygų, 32 tūkst. el. žurnalų ir kt. dokumentų rūšių). Duomenų bazėse esančią informaciją galima skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką, straipsnį išsiversti į kitą kalbą, klausytis įgarsinto dokumento. Pavyzdžiui, EBSCO duomenų bazėse, klausant įgarsinto straipsnio ar kito dokumento teksto,  galima pasirinkti skaitymo greitį ir anglų kalbos akcentą. Licencijuojamomis duomenų bazėmis galima naudotis ne tik Universiteto intranete, bet ir išš nutolusių kompiuterių, prisijungiant su slaptažodžiais arba susikonfigūravus interneto naršyklę.
 
  • Mokslininkams, tyrėjams, doktorantams ir magistrantams 
Programos pavadinimas Informacijos ištekliai universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse. Apžvalga ir prieigos galimybės. Vaizdo paskaita. Dėl slaptažodžių kreiptis db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš VDU el. pašto FirstClass)
Apimtis kred. arba trukmė val. 1 akad. val.
 
 
 
 
Turinys
46 licencijuojamos duomenų bazės teikia prieigą Universiteto bendruomenei prie daugiau nei 248 tūkst. naujausių visateksčių mokslo žurnalų, knygų, konferencijų pranešimų medžiagų, laikraščių garso, vaizdo, grafinių ir kt. dokumentų (147 tūkst. el. knygų, 32 tūkst. el. žurnalų ir kt. dokumentų rūšių). Duomenų bazėse esančią informaciją galima skaityti ekrane, kopijuoti, spausdinti, atsisiųsti, išsisaugoti (nepažeidžiant autorių teisių), susikurti vartotojo aplinką, straipsnį išsiversti į kitą kalbą, klausytis įgarsinto dokumento. Pavyzdžiui, EBSCO duomenų bazėse, klausant įgarsinto straipsnio ar kito dokumento teksto, galima pasirinkti skaitymo greitį ir anglų kalbos akcentą. Licencijuojamomis duomenų bazėmis galima naudotis ne tik Universiteto intranete, bet ir išš nutolusių kompiuterių, prisijungiant su slaptažodžiais arba susikonfigūravus interneto naršyklę.

 

Programos pavadinimas
Refworks (informacijos šaltinių aprašų/dokumentų kaupimo, saugojimo, jų tvarkymo, dalijimosi jais, naudojimo studijų ir mokslo darbuose)  programa. Programos pristatymas ir pratybos. Vaizdo paskaitaDėl slaptažodžių kreiptis db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš VDU el. pašto FirstClass)
Apimtis kred. arba trukmė val. 2 akad. val.
 
 
 
 
Turinys
Refworks yra patogus licencijuojamas įrankis mokslininkams ir studentams dirbti su moksline informacija: kaupti ir saugoti reikalingų informacijos šaltinių aprašus su visateksčiais dokumentais ar nuorodomis į juos pagal temas, mokslinius darbus ar kitus požymius. Įrankį patogu naudoti rengiant studijų darbus, mokslines publikacijas, nes  tekste galima įterpti nuorodas į cituojamus šaltinius ir darbo ar publikacijos pabaigoje automatiškai suformuoti panaudotos literatūros sąrašą, pasirenkant reikalingą citavimo stilių. Kiekvienas vartotojas gali dalintis sukaupta moksline informacija su kitais vartotojais, pavyzdžiui, dėstytojai gali pateikti bendrą rekomenduojamos literatūros nuorodą studentams . Šiuo įrankiu galima naudotis tiek Universiteto intranete, tiek internete, užsiregistravus kaip vartotojui.

 

Programos pavadinimas
Universiteto elektroninių dokumentų talpykla. Vytauto Didžiojo universiteto virtualioji  biblioteka Primo
Apimtis kred. arba trukmė val.
1 akad. val.
 
 
 
Turinys
Universiteto elektroninių dokumentų  talpykla (institucinė talpykla) – paslaugų rinkinys, susijęs su studijų ir mokslo elektroninių dokumentų, sukurtų universitete ar jo bendruomenės narių, kaupimu, valdymu, paieška, pateikimu ir sklaida. Vytauto Didžiojo universiteto virtualioji biblioteka Primo –  tai vieno langelio principu organizuota paieškos sistema, leidžianti ieškoti Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos rengiamuose kataloguose ir duomenų bazėse, universiteto institucinėje talpykloje, universiteto prenumeruojamose duomenų bazėse bei paieškos sistemoje Primo Central, kurioje daugiau nei 400 mln. išteklių iš įvairių pasaulio bibliotekų ir duomenų bazių, atviros prieigos talpyklų ir archyvų.

 

Programos pavadinimas
Neformaliojo švietimo programa „Naudojimasis elektroniniais informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)“. Kursas skaitomas susirinkus 15 žmonių grupei.
Apimtis kred.
arba trukmė
val.
8 akad. val.
 
 
 
Turinys
1. Elektroniniai mokslo informacijos šaltiniai ir interaktyvios technologijos;
2. Informacijos paieškos strategija ir efektyvus panaudojimas;
3. Informacijos paieška Lietuvos akademinės (mokslinės) informacijos duomenų bazėse;
4. Socialinių/humanitarinių/biomedicinos/fizinių mokslų informacijos šaltinių paieška. (Klausytojai turi galimybę pasirinkti mokslo sritį).
(Kiekviena dalis po 2 akad. val.: 1 akad. val. – auditorinei paskaitai ir 1 akad. val. praktiniam darbui, vertinimui/įsivertinimui).                                                                                                              
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt