Informacija apie bibliometrijos rodiklius iš Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazių

 
Bibliometrija yra matematinių ir statistinių metodų visuma, taikoma kiekybinei ir vertinamajai mokslinės veiklos analizei. 
 
Universiteto mokslo darbuotojams Biblioteka teikia informaciją apie kiekybinius rodiklius (žurnalų citavimo indeksą (Impact factor); autoriaus publikacijų cituojamumą (H indeksą); citavimo žemėlapius; tikrinį rodiklį (Eigenfactor Score) ir kt.) iš Thomson Reuters Web of Knowledge (Web of Science ir Journal Citation Reports) duomenų bazių.
 
Dėl informacijos prašome kreiptis: 
 
Daiva Jocienė moksl.publikacijos@bibl.vdu.lt, d.jociene@bibl.vdu.lt, tel.  327864  (vietinis 1348), adresas - K. Donelaičio g. 52–220.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt