DOKUMENTAI

  • ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai : patvirtino IFLA Katalogavimo ir Serialinių leidinių sekcijų nuolatiniai komitetai / iš anglų k. vertė M. Prokopčik. - Vilnius : Lietuvos nac. M.Mažvydo b-ka. Bibliogr. ir knygotyros centras, 1997. - 43, [1] p.
  • ISBD(A) : senųjų (antikvarinių) monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / [ISBD vertimų redaktorės: L. Buckienė, N. Marinskienė, D. Sipavičiūtė, E. Urniežiūtė, R. Varnienė (atsakomoji redaktorė) ; iš anglų kalbos vertė E. Macevičiūtė, L. Slavinskienė]. - Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 1999. - 119, [1] p. - Versta iš: ISBD(A): International standart bibliographic description for older monographic publications (antiquarian).
  • ISBD(CM) : kartografinės medžiagos tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / [ISBD vertimų redaktorės: L. Buckienė, N. Marinskienė, D. Sipavičiūtė, L. Slavinskienė, E. Urniežiūtė, R. Varnienė (atsakomoji redaktorė) ; iš anglų kalbos vertė M. Prokopčik]. - Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliogr. ir knygotyros centras, 1999. - 83, [1] p. - Versta iš: ISBD(CM): International standart bibliographic description for cartographic materials.
  • ISBD(CR) : serialinių leidinių ir kitų tęsiamųjų išteklių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / [lietuviškąjį vertimą parengė Nijolė Marinskienė, Sigita Racevičiūtė, Regina Varnienė (atsakingoji redaktorė)]. – Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka, 2007. - 141, [1] p. - Versta. iš: ISBD(CR): International standard bibliographic description for serials and other continuing resources.
  • ISBD(G) : bendras tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas : anotuotas tekstas / parengė IFLA Katalogavimo k-to įsteigta ISBD pataisų k-to darbo grupė; iš anglų k. vertė E. Macevičius. - Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliogr. ir knygotyros centras, 1995. - 33, [1] p. - Papild. antr. lapas 1992 m. angl. leid.
  • ISBD(M) : monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas / iš anglų k. vertė E. Macevičiūtė. - Vilnius : Lietuvos nac. M. Mažvydo b-ka. Bibliogr. ir knygotyros centras, 1997. - 93, [1] p. - Versta iš: ISBD (M): International standard bibliographic description for monographic publications.
  • Kastanauskaitė, Danutė. Bibliografinis dokumentų aprašas : mokomoji knyga / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. 216 p. ISBN 9986-19-558-6.
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt