DOKUMENTAI

  • JANONIS, Osvaldas. Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika: (pagal Lietuvos standartus LST ISO 690 ir LST ISO 690-2) [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005 [žiūrėta 2007-09-01]. Prieiga per internetą:<http://>. ISBN 9986-19-775-9.
  • LST ISO 690. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir sandara (tapatus ISO 690:1987): Lietuvos standartas. Vilnius, 2002. 20 p.
  • LST ISO 690-2. Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. 2-oji dalis. Elektroniniai dokumenrai ir jų dalys: Lietuvos standartas. Vilnius, 1999. 20 p.
  • ISO 690:1987. Information and documentation. Bibliographic referentes. Content, form and structure. In International organization for standartization (ISO)[interaktyvus]. Ottawa: National library of Canada, 2004 [žiūrėta 2007-09-01]. Prieiga per internetą:<http://museodeltraje.mcu.es/downloads/INTERNATIONAL_STANDARD_ISO-690.pdf>.
  • ISO 690-2. Information and documentation. Bibliographic referentes. Part 2: Electronic documents or parts thereof. In International organization for standartization (ISO) [interaktyvus]. Ottawa: National library of Canada, 2004 [žiūrėta 2007-09-01]. Prieiga per internetą:<http://museodeltraje.mcu.es/downloads/INTERNATIONAL_STANDARD_ISO-690-2.pdf>.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 24
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt