VDU mokslo žurnalai

 
Darnioji daugiakalbystė = Sustainable multilingualism
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas.
Užsienio kalbų institutas
 
Leidžiamas nuo:
2012
 
Periodiškumas:
2 kartus per metus
 
ISSN:
2335–2019
 
e-ISSN:
2335–2027
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyriausioji redaktorė:
 • Prof. Nemira Mačianskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Redaktoriai:
 • Dr. Andrea Bernini (Parmos universitetas, Italija)
 • Doc. dr. Vilma Bijeikienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Dr. Loic Boizou (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Dr. Beatrice Boufoy-Bastick (Vakarų Indijos universitetas, Trinidadas ir Tobagas)
 • Prof. Nijolė Burkšaitienė (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva)
 • Doc. dr. Servet Çelik (Karadenizo Techninis universitetas, Turkija)
 • Prof. Manuel Célio Conceição (Algarves universitetas, Portugalija)
 • Prof. Dmitrij Dobrovolskij (Rusijos mokslų akademija, Rusija)
 • Prof. Hafdís Ingvarsdóttir (Islandijos universitetas, Islandija)
 • Prof. Michael Kelly (Southamptono universitetas, Didžioji Britanija)
 • Dr. Ulrike Kurth (Westfalen-Kolleg Paderbornas, Vokietija)
 • Dr. Stefano Maria Lanza (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Prof. Stefan Oltean (Babes-Bolyai universitetas, Rumunija)
 • Prof. Alida Samusevica (Liepojos universitetas, Latvija)
 • Prof. Jolita Šliogerienė (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva)
Apie leidinį

 
Žurnalas „Darnioji daugiakalbystė“ siekia skatinti darnią daugiakalbystę, individualios daugiakalbės kompetencijos įgijimą ir visuomeninės daugiakalbystės plėtojimą, kaimyninių šalių ir rečiau vartojamų kalbų mokymąsi ir kalbos išlaikymą, todėl tyrimai bus spausdinami įvairiomis oficialiomis ES kalbomis, pateikiant išsamias santraukas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Duomenų bazės
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2012
 
Atviroji prieiga
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 12 03
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt