VDU mokslo žurnalai

 
Česlovo Milošo skaitymai =
 
Czeslaw Milosz's readings
 
 
Žurnalo adresas institucinėje talpykloje eLABa
 
                                    Leidėjas:
Vytauto Didžiojo universitetas. 
Association les amis de Milosz
Leidžiamas nuo:
2011
 
Periodiškumas:
Kasmetinis   
                     
ISBN:
9789955122470 [Nr. 1]
9789955123545 [Nr.] 2
9789955126256 [Nr.] 3
 
 ISSN:
 
eISSN:
2029-8552 [Nr.] 4–
  
2029–8692 [Nr.] 4–
                                                   
Redakcijos kontaktai:
 
K. Donelaičio g. 52–212
44244 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327833
 
 
 
 
 
 
 
 
Redakcinė kolegija
 
Vyriausias redaktorius:
 • Asija Kovtun  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)

Nariai:
 • Irena Buckley (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Ala Kamalova  (Olštyno Varmijos Mozūrų universitetas, Lenkija)  
 • Andrzej Romanowski (Krokuvos Jogailaičių universitetas, Lenkija)
 • Jurgita Staniškytė  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Alua Temirboulat  (Kazachijos nacionalinis Al-Farabi vardo universitetas, Kazachstanas)  
 • Marie-France De Palacio  (Vakarų Bretanės universitetas, Prancūzija)  
 • Asija Kovtun  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Vitalija Truskauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Vaiva Narušienė  (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Loic Boizou (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) 
 • Inga Litvinavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
 • Jadvyga Kruminienė (Vilniaus universitetas, Lietuva)
 • Kazimerz Liuciński  (J. Kochanovskio universitetas, Lenkija)
 
Apie leidinį

Rinkinio sudarytojai pateikia tarpkultūrinius tyrimus. Mokslininkai tiria asmenybę kaip besivystančią ir funkcionuojančią tam tikroje istorinėje epochoje, labai konkrečioje socialinėje aplinkoje. Tokiai rinkinio redakcinės kolegijos formuluojamai tyrimų tarpdiscipliniškumo paradigmai svarbus ne tik analizės objektas, bet ir profesionalus vienos ar kitos mokslinės grupės – amžiaus, regioninės ar socialinės ir t. t. – indėlis. Rinkinio sudarytojai mano, kad tyrimai, kuriais siekiama atskleisti tam tikras svarbias kultūrinio konteksto, kuriame sąveikauja mokslinės bendruomenės, ypatybes, yra aktualūs. Redakcinė kolegija apsiribojo esamų tyrimų etapo galimybėmis ir siūlo spręsti Vytauto Didžiojo universiteto humanitarų bendruomenės, kai kurių Vidurio Europos universitetų mokslinių bendruomenių gvildenamas problemas.  
 
Duomenų bazės
 •  Central and Eastern European Online Library (CEEOL) – nuo 2007
 
Atviroji prieiga

 
 • Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 12 03
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt