BIBLIOTEKOS TARYBA

 
Bibliotekos taryba – tai Universiteto bibliotekos bendruomeninės priežiūros ir patariamoji institucija. Svarbiausias tarybos uždavinys yra teikti Bibliotekos administracijai pasiūlymus dėl Bibliotekos veiklos.
 
Vykdydama šį uždavinį, Bibliotekos taryba atlieka šias funkcijas:
  • teikia pasiūlymus Bibliotekos plėtros klausimais;
  • teikia rekomendacijas Bibliotekos komplektavimo klausimais;
  • pataria dėl Universiteto lėšų, skirtų Bibliotekai, paskirstymo;
  • teikia pasiūlymus dėl Bibliotekos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo ir tobulinimo;
  • teikia rekomendacijas dėl kitų Bibliotekos darbo sričių;
  • teikia pasiūlymus dėl Bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
  • nagrinėja  kaip vykdomi Bibliotekos veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
 
Bibliotekos tarybos sudėtis:
 
1.     Biblioteką kuruojantis prorektorius,
2.     Ekonomikos ir vadybos fakultetas – prof., habil. dr. Jonas Čepinskis,
3.     Gamtos mokslų fakultetas – prof., habil. dr. Romualdas Juknys,
4.     Humanitarinių mokslų fakultetas – prof., dr. Milda Danytė,
5.     Informatikos fakultetas – dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė,
6.     Katalikų teologijos fakultetas – lic. Valdas Mackela,
7.     Socialinių mokslų fakultetas – doc., dr. Genutė Gedvilienė,
8.     Menų fakultetas – doc., dr. Edgaras Klivis,
9.     Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas – doc., dr. Regina Jasiulevičienė,
10.   Socialinės gerovės fakultetas – dr. Nijolė Liobikienė,
11.   Teisės fakultetas – prodekanas Mindaugas Bilius,
12.   Užsienio kalbų centras – dir. pavad. Rasa Knyza,
13.   Informacijos sistemų tarnyba – dir. Arvydas Matuzonis,
14.   Leidykla – dizainerė-maketuotoja Rasa Švobaitė,
15.   Studentų atstovybės narys,
16.   Biblioteka – dir. Lina Bloveščiūnienė,
17.   Biblioteka – dir. pavad. Norita Zinkevičienė.
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 22
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt