BIBLIOTEKOS RENGIAMI KATALOGAI IR DUOMENŲ BAZĖS

 
VDU BIBLIOTEKOS BENDRASIS KATALOGAS (VISI DOKUMENTAI) PRISIJUNGTI
 
 
 
 
 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, elektroniniai ištekliai (CD-ROM, DVD-ROM), reti ir seni dokumentai, disertacijos, disertacijų santraukos, žymių žmonių dovanotų kolekcijų leidiniai. Pradėtas kurti 1996 m., nuolat papildomas naujų  ir anksčiau gautų dokumentų įrašais.
 
Bendrojo katalogo dalys pagal dokumentų rūšis:
Bendrojo katalogo kolekcijos:
  • A. Štromo kolekcija - kolekcijoje sukaupta  literatūra politologijos, istorijos, teisės temomis. Vertingą kolekcijos dalį sudaro  užsienyje leisti  Rusijos disidentinio judėjimo periodiniai leidiniai. Kataloge visas kolekcijos fondas kol kas neatspindimas. Apie A. Štromą
  • B. Kviklio kolekcija - kolekciją sudaro daugiau nei 8 tūkstančiai knygų, periodinių leidinių. Kataloge visas kolekcijos fondas kol kas neatspindimas.   Visą informaciją apie B. Kviklio  kolekcijos leidinius galima rasti A. Štromo politinių mokslų skaityklos ir Centrinio abonemento kortelių kataloguose. Apie B. Kviklį
  • V. Kavolio kolekcija - kolekcijoje sukaupta  literatūra kultūros, sociologijos, filosofijos  temomis. Rinkinį sudaro knygos ir periodiniai leidiniai. Apie V. Kavolį
  • J. Degutytės kolekcija
  • V. Butkaus kolekcija
  • Japonistikos kolekcija
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 23
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt