BIBLIOTEKOS MISIJA

 
VDU bibliotekos misija – užtikrinti efektyvias, aukšto lygio paslaugas Universiteto bendruomenės nariams, organizuojant prieigą prie studijoms, mokslui, profesinei kvalifikacijai įgyti reikalingų informacijos išteklių.
Bibliotekos siekiai, įgyvendinant šią misiją:
  • Įsigyti, organizuoti, saugoti, suteikti prieigą prie reikalingų informacijos išteklių;
  • Sukurti patogią Bibliotekos infrastruktūrą ir palankią informacijos aplinką nuotolinei ir vietinei prieigai prie informacijos išteklių ir paslaugų;
  • Inicijuoti ir įgyvendinti naujas paslaugas, gerinti tradicinių paslaugų kokybę vartotojams;
  • Gerinti vartotojų informacinius įgūdžius ir kompetencijas, siūlant jiems ugdymo programas, užtikrinančias sėkmingą mokymąsi, mokslinę veiklą bei profesinę lyderystę žinių visuomenės kontekste;
  • Užtikrinti Bibliotekos ryšius ir bendradarbiavimo plėtrą tiek Universiteto viduje, tiek išorėje, dalyvaujant nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, organizacijose;
  • Užtikrinti Bibliotekos darbuotojų kompetenciją, įgūdžius, atitinkančius vartotojo lūkesčius, skatinti nuolatinį darbuotojų profesinį tobulinimąsi.
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 23
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt