BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS, JŲ SĄRAŠAI, SĄSAJOS SU TEKSTU

 
         Siūlome naudotis bibliografinės informacijos tvarkymo programa Refworks.
 
        Naudojant Refworks galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.
 
         Daugiau informacijos ir jungimosi adresas http://2011biblioteka.vdu.lt/refWorks
 

 
        Bibliografinių nuorodų, jų ryšio su tekstu, literatūros sąrašo parengimas yra sudėtinė mokslo darbo dalis. Bibliografinė nuoroda – tai mokslo darbe cituojamo ar kitaip minimo dokumento bibliografiniai duomenys, pagal kuriuos dokumentas gali būti identifikuojamas ir surandamas. Apgalvotai ir vienareikšmiškai darbe pasirinkta bibliografinių nuorodų sistema palengvina dokumento skaitymą, suteikia informacijos apie autoriaus darbo indėlį, ryšį su kitais darbais ta tema, parodo autoriaus bibliografinę kultūrą.
         Bibliografinės nuorodos darbe organizuojamos pagal tam tikras taisykles, standartus. Šiuo metu pasaulyje egzistuoja daug įvairių bibliografinių nuorodų mokyklų (dar vadinamų Citavimo stilių). Jų autoriai yra įvairios asociacijos, universitetai, periodinių leidinių redakcijos; net įvairiose mokslo srityse yra paplitę skirtingi citavimo stiliai. Pavyzdžiui, socialiniuose moksluose naudojamas Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association – APA), humanitariniuose  moksluose Dabartinės kalbos asociacijos (Modern Language Association – MLA),  medicinos ir biologijos moksluose – Amerikos medicinos asociacijos (American Medical Association – AMA) bibliografinių nuorodų taisyklės.
I.       Kaip Universiteto studentams, mokslininkams pasirinkti standartą, taisykles pagal kurias  rengti bibliografines nuorodas, jų sąrašus?
1. Studentai, rengdami kvalifikacinius (bakalauro, magistro ar kitus) darbus, turi vadovautis darbo vadovo nurodymais;
2. Mokslininkai, rengdami publikacijas privalo pasidomėti, kokia bibliografinių nuorodų  sistema naudojama tam tikro periodinio leidinio ar  leidinio redkolegijos, leidyklos.
3. Nesant nurodymų dėl bibliografinių nuorodų taisyklių, rekomenduojame naudoti:
3.1.  Tarptautinį standartą LST ISO 690:2002. Dokumentai. Bibliografinės nuorodos. Turinys, forma ir struktūra ir LST ISO 690–2:1999. Informacija ir dokumentai. Bibliografinės nuorodos. D. 2. Elektroniniai dokumentai ir jų dalys. Rengdami nuorodas pagal minėtą standartą, vadovaukitės interaktyvia prof. O. Janonio parengta metodika bei kitais dokumentais.
3.2.  Nuorodas galima pateikti ir pagal tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (International Standard for Bibliographic Description, toliau - ISBD), parengtą Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (The International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA). ISBD kaip nuorodų pateikimo būdas buvo naudojamas prieš atsirandant LST ISO 690 standartams, bet gana plačiai naudojamas ir šiandien, norint pateikti išsamesnes bibliografines nuorodas, turėti galimybę jas kopijuoti iš bibliotekų katalogų, bibliografijos leidinių. Rengdami nuorodas pagal ISBD, vadovaukitės šiais dokumentais ir pavyzdžiais.
II.       Kaip pateikti nuorodas tekste, puslapių išnašose ir susieti su literatūros sąrašu?
III.      Kaip pavadinti, suredaguoti ir susisteminti literatūros sąrašą?
Mokslo darbuose sutinkami įvairūs naudotos literatūros sąrašų įvardinimai: literatūros sąrašas, bibliografija, bibliografijos sąrašas, nuorodos, šaltiniai ir literatūra, literatūra, references (angl.), bibliography (angl.) ir kt.
Bibliografinės nuorodos sąraše pateikiamos dokumento originalo kalba.
Sąrašas dažniausiai rūšiuojamas dokumento autorių (jei jų nėra, antraščių) abėcėlės tvarka. Pirmiausia gali būti pateikiamos dokumentų lietuvių kalba nuorodos, po to kitais lotyniškais rašmenimis, gale - literatūra ne lotyniškais rašmenimis. Galimas ir kitas variantas, kai dokumentų nuorodos lotynų rašmenimis (apima ir  lietuvių kalbą) pateikiamos bendrame sąraše, po to kitais rašmenimis.
Nuorodų sąrašas gali būti suskaidytas į tam tikras prasmines dalis, išskiriant dokumentų tipus, tematiką ar kt. dokumentų požymius. Pavyzdžiui, nuorodų sąrašas gali būti suskirstytas į tokias dalis: šaltiniai, normatyviniai dokumentai, papildoma literatūra. Kitas pavyzdys – šaltinių sąrašas suskirstytas į archyvinių dokumentų, publikuotų šaltinių, bibliografijos leidinių, knygų prekybos ir leidybos katalogų ir kt. dalis.
 
      
© VDU biblioteka, 2011
Svetainę tvarko Informacinių paslaugų sektorius                                  
Puslapis atnaujintas: 2015 11 21
K. Donelaičio g. 52, Kaunas LT-44244
Tel., faks.: (8~37)  327860
El. paštas: info@bibl.vdu.lt